Nederlands instituut voor Biologie

Het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) is dé vakvereniging voor biologen en werd in 1982 opgericht met als doel om biologie op de kaart te zetten en toegankelijk te maken voor iedereen.

Lesmateriaal

Goede educatie voor zowel het basisonderwijs als het voorgezet onderwijs is belangrijk. Door de jaren heen heeft het NIBI veel lesmateriaal ontwikkeld. Op de website natuurentechniek.nl -die speciaal is ingericht voor het basisonderwijs- zijn er allerlei praktische lessenseries te vinden. Deze lessen gaan over belangrijke biologische onderwerpen, daar horen planten natuurlijk ook bij! Voor groep 3 & 4 is er bijvoorbeeld een les over de verspreiding van zaden en groep 5 en 6 leren meer over het vaatstelsel van planten met de les ‘planten die drinken’. Verder verschijnen er regelmatig nieuwe lesideeën op de website. Voor het voortgezet onderwijs (havo/vwo en mbo 3/4) heeft het NIBI onder andere de lessenserie PlantKracht ontwikkeld waarbij leerlingen aan de hand van de thema’s Ecologie, Genetica en De Cel meer te weten komen over de wereld van groenten, bloemen en landbouw. In mei 2024 wordt er een lessenserie over planten gelanceerd voor het vmbo in samenwerking met Flora van Nederland.

Conferenties

Elk jaar organiseert het NIBI drie conferenties. Eén voor het basisonderwijs, één voor het vmbo en onderbouw havo en vwo en één voor bovenbouw havo en vwo. Elke conferentie is gekoppeld aan een thema.

Week van de Biologie

De Week van de Biologie is in 2017 in het leven geroepen om de biologie nog meer onder de aandacht te brengen bij het publiek. Dit is een week waarin er door heel Nederland activiteiten worden uitgelicht die met biologie te maken hebben. Plant gerelateerde activiteiten zijn daarbij uiteraard onmisbaar.

Partner van Flora van Nederland

NIBI zet biologie op de kaart en planten in het bijzonder en is partner van Flora van Nederland.