Plantensoorten in een systeem.


Planten die op elkaar lijken en met elkaar kunnen kruisen en vruchtbare nakomelingen hebben worden samengevoegd binnen een Soort. Dit is het laagste hiërarchische niveau dat we in Flora van Nederland onderscheiden. Plantensoorten die heel veel kenmerken met elkaar gemeen hebben worden samengevoegd in een Geslacht. Plantengeslachten die veel kenmerken met elkaar gemeenschappelijk hebben worden samengevoegd in een Familie. In de Flora van Nederland onderscheiden we binnen de hogere planten aldus 136 plantenfamilies, die we hebben samengevoegd in 18 goed te onderscheiden Hoofdgroepen plantensoorten.


We laten hier plantensoorten zien in een onderverdeling van maanden. Hierbij zijn we uitgegaan van de gemiddelde eerste bloeimaand van de betreffende soort.


Goed kijken en speuren is vaak het allereerste wat iemand met liefde voor de natuur doet. Het onderdeel 'Kijken naar de kenmerken van plantensoorten' is een hulpmiddel om meer gericht te leren kijken. Immers de omschrijvingen van de kenmerken van plantensoorten zijn soms niet zo gemakkelijk meteen te begrijpen.

Door nu de foto's van kenmerken goed te bekijken en de woordelijke omschrijvingen er naast te lezen, kan de gebruiker van dit onderdeel de weg leren in de vele begrippen die je de weg wijzen bij het herkennen van de onderdelen van planten. Het is dan ook een gemakkelijke opstap naar het leren determineren van plantensoorten door te Kijken naar kenmerken


Flora van Nederland is een online veldgids voor het gemakkelijker herkennen en identificeren van wilde planten bij jou in je omgeving. Deze Flora maakt gebruik van in eigen beheer geschreven teksten met meer dan 5000 unieke detail foto’s en determinatievideo's .

Ga naar de Index voor 514 plantensoorten met video’s