My Image

Samen zetten we de wereld in bloei!

Met de zaden, planten en adviezen van Cruydt-Hoeck creëert u de mooiste bloemenweides voor bijen, vlinders en mensen.

Cruydt-Hoeck wil samen met u de wereld in bloei zetten. Door het creëren van inheemse wilde bloemenweides in de openbare ruimte en ons cultuurlandschap willen we bijdragen aan een gezonder ecosysteem en het vergroten van de biodiversiteit. 

Maar, wat we misschien nóg belangrijker vinden is om kinderen in contact te brengen met natuur. Wilde bloemen inspireren kinderen om van de natuur te houden en waar je van houdt… 

Dé redenen om een bloemenweide te realiseren!

  • u creëert meer leefruimte voor vogels en insecten zoals bijen en vlinders
  • een bloemenweide bevordert de interactie tussen mens & natuur
  • wilde bloemen voegen leven, schoonheid en kleur toe aan onze leefomgeving
  • bijkomend voordeel: het kan een kosten- en tijdbesparend alternatief zijn voor gangbaar beheer

Waar pas je een bloemenweide toe?

Een weide kan één hectare groot zijn, maar ook één enkele vierkante meter. Daarom kan je op veel plekken bloemenweides realiseren. Denk aan:  
- de openbare ruimte zoals parken, bermen, rotondes, groenstroken, rondom waterpartijen, maar ook aan plekken als groene schoolpleinen en speelterreinen. 
- commerciële terreinen. Denk aan bloemenweides op zonneparken, daken of bermen op industrieterreinen en tijdelijke natuur op braakliggende gronden.

  1. het cultuurlandschap. Denk aan kruidenrijke akkerranden, bermen, houtwallen en graslanden.
  2. particuliere tuinen en groene daken.

Voor het beste resultaat - bloemenweideadvies
Voor een succesvolle bloemenweide is goed advies nodig. Onze bloemenweidespecialisten helpen u graag met gericht ecologisch advies en begeleiding bij het creëren van duurzaam bloeiende weides.

Zaden en planten - de kwekerij
Sinds 1978 is Cruydt-Hoeck dé kwekerij en leverancier van inheemse wilde planten en zaden. Op natuurvriendelijke wijze en met aandacht voor de werking van ons ecosysteem, telen wij het grootste sortiment van Nederland. Cruydt-Hoeck heeft een rijk aanbod van wilde inheemse zaden, zadenmengsels (universeel of op maat gemaakt) en opgekweekte planten, maar ook van vroegbloeiers als stinzenbollen en inheemse struiken en hagen voor tuinen, parken en openbaar groen.

De kwaliteit van onze zaden. 
Het ene zaad is het andere niet…

Cruydt-Hoeck hecht veel waarde aan de kwaliteit en de inheemse oorsprong van de zaden die we telen. De zoektocht naar de beste inheemse zaden voor het bevorderen van biodiversiteit heeft onze continue aandacht. 
Momenteel worden – doorgaans met de beste bedoelingen – er veel Nederlandse soorten gezaaid die worden geteeld in verre oorden of in langdurige teeltprogramma’s waar ze veel van hun oorspronkelijke genetische kwaliteiten verloren hebben. Wanneer we deze zaden zaaien kunnen deze soorten kruisen met onze lokale populaties wilde planten die we op deze wijze ernstig verzwakken. Cruydt-Hoeck streeft er daarom naar om bij het vermeerderen van zaden zo dicht mogelijk bij de wildvorm te blijven door met een maximaal aantal generaties te kweken voordat we ons bronmateriaal weer verversen. Ook trachten we de zaden door onze werkwijze niet te selecteren op eigenschappen, waardoor onze zaden genetisch ‘gezond’ blijven.


Het Levend Archief


Om de kwaliteit en aanwezigheid van goede wildvormen te behouden is Cruydt-Hoeck nauw betrokken bij Stichting Het Levend Archief (Jojanneke Bijkerk is bestuurslid). De stichting zet zich samen met universiteiten, onderzoeksinstellingen, natuurbeschermingsorganisaties, overheidsinstellingen en kwekers (IVN, Naturalis, de Koninklijke Botanische vereniging e.a.) in voor het opzetten van een Nationale Zadencollectie om verder uitsterven van onze eigen inheemse soorten te voorkomen. Door zaden van goede herkomst niet alleen te verzamelen en te bewaren, maar deze ook op professionele schaal te vermeerderen kunnen we de basis leggen voor behoud en herstel van onze biodiversiteit.


Bekijk onze webshop of vraag onze catalogus en prijslijst aan op www.cruydthoeck.nl 

Vragen? 

Neem gerust contact op.


Cruydt-Hoeck 
wildebloemenzaden en planten
Abbendijk 6
8422 DL Nijeberkoop

T: 0516 – 441144

E: verkoop@cruydthoeck.nl