Plant in beeld
Stacks Image 2449
Stacks Image 2451
Stacks Image 2453
Stacks Image 2455
Stacks Image 2457
Plant in beeld wil een presentatie van de flora geven, alsof je op wandeltocht gaat. Bij iedere maand wordt een overzicht gegeven van de op dat moment voor het eerst bloeiende planten. Ga de natuur in en probeer de planten te herkennen.
Vegetatie in beeld
Stacks Image 2568
Stacks Image 2570
Stacks Image 2572
Stacks Image 2578
Stacks Image 2580
Vegetatie in beeld biedt een eerste kennismaking met de verscheidenheid aan plantengemeenschappen in ons land. In het veld betekent dit een ontmoeting met associaties, een verzameling plantensoorten die in de natuur spontaan samen voorkomen.
Snelzoeker: Selecteer via het alfabet.
Stacks Image 155

Flora journaal

Twitter deze zomer mee met Flora van Nederland

Eli Heimans jaar

In 1914, precies honderd jaar geleden, stierf Eli Heimans. Hij was samen met de in Maastricht geboren Jac. P. Thijsse, beroemd van de Verkade albums, de schrijver van de eerste druk in 1899 van de beroemde Geïllustreerde Flora van Nederland. Menig liefhebber van de natuur kent deze handige flora met determinatiesleutels en veel wetenswaardigheden van onze wilde planten en hun bezoekers. Voor de volgende drukken sloot Heinsius bij dit tweemanschap aan. Bij alle beschrijvingen in Flora van Nederland wordt in het label naslaginformatie verwezen naar onder meer deze Geïllustreerde Flora. Flora van Nederland met zijn moderne aanpak van videodeterminaties is mede geïnspireerd op het werk van deze grote biologen die er naar gestreefd hebben natuuronderricht in de scholen van de grond te krijgen. Van 19-27 juli is er een herdenkingsweek rond Heimans in het Zuidlimburgse Epen. Zuid-Limburg herbergt veel bijzondere planten zoals Brede wespenorchis en Hondskruid. geschreven door Maurice Martens op 22 juli 2014. © Foto’s Flora van Nederland

Tweehuizige planten

In de beschrijving van plantensoorten kom je geregeld de begrippen ‘eenhuizige plantensoort’ of ‘tweehuizige plantensoort’ tegen. Je kunt je afvragen wat dat betekent. Kort gezegd zijn eenhuizige plantensoorten die plantensoorten waarbij op elk exemplaar van deze plantensoort zowel mannelijke gameten, in het stuifmeel of pollen, als vrouwelijke gameten, de eicellen in de vruchtbeginsels, worden geproduceerd. Bij tweehuizige planten is het, net als bij zoogdieren, zo dat het ene exemplaar van die plantensoort alleen maar mannelijke gameten in de mannelijk bloeiende bloemen voortbrengt en een ander exemplaar de vrouwelijke gameten in de vrouwelijk bloeiende bloemen. Tweehuizigheid van een plantensoort vind je vaak terug in het tweede deel van de wetenschappelijke naam, namelijk ‘dioica’, een Grieks woord dat letterlijk vertaald ‘twee huizen’ betekent. Algemeen voorkomende tweehuizige plantensoorten zijn Dagkoekoeksbloem, Heggenrank en Grote brandnetel. Geschreven door Maurice Martens op 16 juli 2014. © Foto’s Flora van Nederland

Staart van de Kat

Na het verlies van Oranje tegen Argentinië is wat meer bescheidenheid op zijn plaats. Vandaar de soort van vandaag. Dit is in tegenstelling tot de "Leeuwenstaart", Hartgespan, de Grote kattenstaart (Lythrum salicaria). Hoewel, meer bescheiden? De soort fleurt nu overal de slootkanten op met grote aren felroze bloemen. Maar ook op andere vochtige plekken is de plant moeilijk mis te lopen. De felroze kleur is de reden van de naam Lythrum, dat 'bloedvergieten' betekent. De kleurstof zit ook in de stengels van de planten dit werd vroeger dan ook gebruikt als rode wolverf.  Hoewel de plant hier overal voorkomt, zorgt de soort hier nergens voor problemen. In Noord-Amerika en zelfs Nieuw Zeeland vormt de Grote Kattenstaart een ware pest en verdringt de plant andere inheemse soorten die de competitie niet aankunnen. Misschien is er dus nog een kans op de derde plek dit WK.
Tekst en foto door Nils van Rooijen, 11 juli 2014, © Flora van Nederland

Staart van de Leeuw


Vanavond laat de Nederlandse leeuw weer van zich horen in een poging de finale van het wereldkampioenschap voetbal te halen. Daarom vandaag een toepasselijke plant die wel eens van pas kan komen deze avond. Het gaat om Hartgespan (Leonurus cardiaca). De plant uit de familie van de lipbloemigen is te vinden in beschaduwde bermen en bosranden en heeft een lange bloeiwijze met bloemetjes die er wat wollig uitzien. Hierdoor doet de plant denken aan een pluizige staart. En wel de staart van een leeuw. Vandaar de wetenschappelijke naam met precies deze betekenis. Terwijl de spanning tijdens de wedstrijd stijgt, zou men in de middeleeuwen een extract hebben gemaakt van Hartgespan. Actieve stoffen in de plant hebben namelijk een ontspannende werking. Zelfs zo ontspannend dat de plant nog lang werd ingezet tegen hartkwalen. Laten we hopen dat dit vanavond niet nodig is en dat we profiteren van de Argentijnse naam: Corazón duro: volhardend hart.  
Tekst en foto door Nils van Rooijen, 9 juli 2014, © Flora van NederlandExclusieve bij

Planten en dieren zijn van elkaar afhankelijk, voor bijvoorbeeld bestuiving of voedsel. Meestal kan een plant door meerdere diersoorten bestoven worden en zoeken dieren meerdere plantensoorten uit om hun voedsel te zoeken. Toch zijn er ook soorten die maar op één paard gokken. Een voorbeeld hiervan is de Knautiabij (Andrena hattorfiana). Dit is een solitaire bijensoort die slechts op één plant vliegt. En die plant bloeit nu. De Beemdkroon (Knautia arvensis). De paarse bloemen zijn in wegbermen en graslanden te vinden voornamelijk langs de rivieren en zo nu en dan kom je de rood gekleurde bij tegen. Blijf niet te lang zoeken echter, de bij is vrij zeldzaam en komt alleen beneden de rivieren her en der voor. Op andere bloemen vliegt de Knautiabij niet en nu de Beemdkroon ook steeds minder voorkomt in de Nederlandse bermen, neemt ook het voorkomen van de al zeldzame bij af. Over je kansen niet spreiden gesproken, op de Knautiabij parasiteert ook nog eens een zogenaamde koekoeksbij, de Knautiawespbij (Nomada armata). 
Tekst en foto door Nils van Rooijen, 7 juli 2014, © Flora van Nederland
Meer oudere berichten...
Google zoeker: Vul de naam van de plant, soort of vegetatie in.

Determinatievideo vandaag: Late guldenroede

 
Steeds vaker zie je ook in de stedelijke omgeving en verder in ruigten en op ruderale plaatsen, zoals verlaten terreinen de gele pluimen van de Late guldenroede, Solidago gigantea. Ze vallen op door hun gele bloeiwijzen met kleine hoofdjes en worden zelfs veel gebruikt in bloemboeketten. Bijgewerkt: 22 juli 2014

Internationalisering Flora van Nederland video's 

fvn_logo_234x60

banner-pollennieuws-234x60
Advertentie
Determinatie
Backwards
Forwards