Plant in beeld
Stacks Image 2449
Stacks Image 2451
Stacks Image 2453
Stacks Image 2455
Stacks Image 2457
Plant in beeld wil een presentatie van de flora geven, alsof je op wandeltocht gaat. Bij iedere maand wordt een overzicht gegeven van de op dat moment voor het eerst bloeiende planten. Ga de natuur in en probeer de planten te herkennen.
Vegetatie in beeld
Stacks Image 2568
Stacks Image 2570
Stacks Image 2572
Stacks Image 2578
Stacks Image 2580
Vegetatie in beeld biedt een eerste kennismaking met de verscheidenheid aan plantengemeenschappen in ons land. In het veld betekent dit een ontmoeting met associaties, een verzameling plantensoorten die in de natuur spontaan samen voorkomen.
Snelzoeker: Selecteer via het alfabet.
Stacks Image 155

Flora journaal

Twitter deze zomer mee met Flora van Nederland

Vlinders

Het warme zomerse weer zorgt ervoor dat er overal veel vlinders te zien zijn. De meeste vlinders hebben waardplanten, planten waar ze hun eieren op leggen, maar bezoeken ook bloeiende planten om nectar te zoeken. Veruit de meest populaire plant bij veel soorten, waaronder opvallende vlinders als de Atalanta en de Dagpauwoog is de Vlinderstruik (Buddleja davidii). Het is dan ook niet raar dat deze plant zo aan zijn naam komt. De waarschijnlijk uit China komende struik is op veel plekken in Europa te vinden op rotsachtige bodems. Bij afwezigheid daarvan, zoekt de plant hier alternatieve plekken op zoals bouwplaatsen, duinen of spoorwegen. De grote paars-roze trossen bevatten honderden bloemetjes waar de vlinders dankbaar gebruik van maken. Met hun lange roltong kunnen ze de nectar in de smalle bloembuis bereiken. De plant laat met een geel gekleurd hartje, midden op de bloem, zien dat de bloem onbestoven is en dat er nog nectar te halen valt. Als de vlinder eenmaal geweest is, verschiet het hartje van kleur en wordt het rood.
Tekst en foto door Nils van Rooijen, 1 augustus 2014, © Flora van Nederland

Proefplant Zandraket

Hoewel zijn naam wellicht associaties oproept met minder plezierige gebeurtenissen is de Zandraket een kleine plant uit de Kruisbloemenfamilie. De plant is een ideale proefplant voor biologen-onderzoekers. Zo is het de plant waarvan het genoom als eerste volledig bekend is, hetgeen de plant helemaal goed bruikbaar maakt. Voor bijvoorbeeld onderzoek naar de zintuigen van planten (Volkskrant 26 juli 2014) blijkt de plant eveneens uitermate geschikt. De suggestie dat planten onder invloed van akoestische trillingen in beweging kunnen raken is eerder al experimenteel vastgesteld. U kunt de Zandraket en zijn verwant Gewone raket beter leren kennen door de videodeterminaties eens te bekijken. Gewone raket staat ongetwijfeld bij u in de directe omgeving in de Kruipertje-associatie.
Geschreven door Maurice Martens op 27 juli 2014 © Foto’s Flora van Nederland

Eli Heimans jaar

In 1914, precies honderd jaar geleden, stierf Eli Heimans. Hij was samen met de in Maastricht geboren Jac. P. Thijsse, beroemd van de Verkade albums, de schrijver van de eerste druk in 1899 van de beroemde Geïllustreerde Flora van Nederland. Menig liefhebber van de natuur kent deze handige flora met determinatiesleutels en veel wetenswaardigheden van onze wilde planten en hun bezoekers. Voor de volgende drukken sloot Heinsius bij dit tweemanschap aan. Bij alle beschrijvingen in Flora van Nederland wordt in het label naslaginformatie verwezen naar onder meer deze Geïllustreerde Flora. Flora van Nederland met zijn moderne aanpak van videodeterminaties is mede geïnspireerd op het werk van deze grote biologen die er naar gestreefd hebben natuuronderricht in de scholen van de grond te krijgen. Van 19-27 juli is er een herdenkingsweek rond Heimans in het Zuidlimburgse Epen. Zuid-Limburg herbergt veel bijzondere planten zoals Brede wespenorchis en Hondskruid.
Geschreven door Maurice Martens op 22 juli 2014. © Foto’s Flora van Nederland

Tweehuizige planten

In de beschrijving van plantensoorten kom je geregeld de begrippen ‘eenhuizige plantensoort’ of ‘tweehuizige plantensoort’ tegen. Je kunt je afvragen wat dat betekent. Kort gezegd zijn eenhuizige plantensoorten die plantensoorten waarbij op elk exemplaar van deze plantensoort zowel mannelijke gameten, in het stuifmeel of pollen, als vrouwelijke gameten, de eicellen in de vruchtbeginsels, worden geproduceerd. Bij tweehuizige planten is het, net als bij zoogdieren, zo dat het ene exemplaar van die plantensoort alleen maar mannelijke gameten in de mannelijk bloeiende bloemen voortbrengt en een ander exemplaar de vrouwelijke gameten in de vrouwelijk bloeiende bloemen. Tweehuizigheid van een plantensoort vind je vaak terug in het tweede deel van de wetenschappelijke naam, namelijk ‘dioica’, een Grieks woord dat letterlijk vertaald ‘twee huizen’ betekent. Algemeen voorkomende tweehuizige plantensoorten zijn Dagkoekoeksbloem, Heggenrank en Grote brandnetel.
Geschreven door Maurice Martens op 16 juli 2014. © Foto’s Flora van Nederland

Staart van de Kat

Na het verlies van Oranje tegen Argentinië is wat meer bescheidenheid op zijn plaats. Vandaar de soort van vandaag. Dit is in tegenstelling tot de "Leeuwenstaart", Hartgespan, de Grote kattenstaart (Lythrum salicaria). Hoewel, meer bescheiden? De soort fleurt nu overal de slootkanten op met grote aren felroze bloemen. Maar ook op andere vochtige plekken is de plant moeilijk mis te lopen. De felroze kleur is de reden van de naam Lythrum, dat 'bloedvergieten' betekent. De kleurstof zit ook in de stengels van de planten dit werd vroeger dan ook gebruikt als rode wolverf.  Hoewel de plant hier overal voorkomt, zorgt de soort hier nergens voor problemen. In Noord-Amerika en zelfs Nieuw Zeeland vormt de Grote Kattenstaart een ware pest en verdringt de plant andere inheemse soorten die de competitie niet aankunnen. Misschien is er dus nog een kans op de derde plek dit WK.
Tekst en foto door Nils van Rooijen, 11 juli 2014, © Flora van Nederland
Meer oudere berichten...
Google zoeker: Vul de naam van de plant, soort of vegetatie in.

Determinatievideo vandaag: Grote centaurie

 
Op onze kalkhellingen en tegenwoordig ook vaak op de hellingen van dijken tref je de Grote centaurie, Centaurea scabiosa, aan. De ruw aanvoelende planten dragen tamelijk grote hoofdjes met tijdens de bloei paarsrode, buisvormige composietenbloemen. Aan de buitenrand van zo'n hoofdje zitten vaak grote trompetvormige niet-vruchtbare bloemen. Ze dienen vooral voor het aantrekkelijk maken van het hoofdje zodat insecten, zoals hommels, erop af komen. Bijgewerkt: 2 augustus 2014

Engelstalige proefversie Flora van Nederland video's 

fvn_logo_234x60

banner-pollennieuws-234x60
Advertentie
Determinatie
Backwards
Forwards