Flora zoeker: Alfabetisch zoeken op naam van een plant of vegetatie.
Stacks Image 22591

Plantensoorten in beeld

Stacks Image 493
Stacks Image 454
Stacks Image 456
Stacks Image 458
Stacks Image 460
Stacks Image 517
Stacks Image 512
Stacks Image 462

Kijken naar kenmerken

Stacks Image 16222
Stacks Image 16224
Stacks Image 16226
Stacks Image 16228
Stacks Image 16230
Stacks Image 16232
Stacks Image 16234
Stacks Image 16236

Plantengemeenschappen in beeld

Stacks Image 464
Stacks Image 482
Stacks Image 474
Stacks Image 470
Stacks Image 468
Stacks Image 507
Stacks Image 502
Stacks Image 466

Nieuwe determinatievideo: 

Hondsviooltje - Viola canina

Onder de blauw-kleurige viooltjes is Hondsviooltje, Viola canina, een van de latere bloeiers in het jaar. De kleur van de kroonbladen kan ook wat lichter blauw zijn. De spoor is tamelijk groot en is gegroefd. De planten zijn meerjarig met een vertakte wortelstok, waaruit in het voorjaar nieuwe scheuten te voorschijn komen. In de winter vind je bovengronds geen tekenen van het Hondsviooltje. Het is te vinden op redelijk zonnige plaatsen in de duinen en op schrale graslanden en heides. Soms ook wel langs de rand van struweel. Bijgewerkt:  29/08/2015/6:30 uur LT

Flora journaal

Langs de waterkant

Langs de oevers van riviertjes, beken, sloten en stilstaande waterkanten is het vaak mooie soorten spotten. Vaak zijn er bijzondere soorten te vinden zoals Zwanenbloem (Butomus umbellatus), maar toch zijn ook de algemene soorten een kijkje van dichtbij waard. Een van de meer algemene soorten is Koninginnekruid (Eupatorium cannabium). Deze plant uit de composietenfamilie groeit met name op plaatsen waar veel voedingstoffen in de grond zitten en langs waterkanten wil organisch materiaal, dat vol met voedingstoffen zit, zich graag ophopen. Koninginnekruid heeft in deze omstandigheden dan ook veel concurrentie van andere soorten zoals bijvoorbeeld Riet (Phragmites australis) en moet ook snel de hoogte ingaan om voldoende licht te krijgen. Een andere naam voor Koninginnekruid is leverkruid. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de gifstoffen in de plant die bij hoge doses de lever aantasten. Nu bloeien de opvallende bloemen en kleuren de waterkanten paars. Koninginnekruid trekt vlinders en bijen aan voor de bestuiving.
Tekst en foto door Nils van Rooijen, 17 augustus 2015, © Flora van Nederland

468 video's van planten en gemeenschappen online...

We vinden het geweldig dat u de website Flora van Nederland raadpleegt. Help ons mee bij het breder bekend maken van de plantenvideo's online en deel uw goede ervaring met bekenden. Als u een financiële bijdrage zou kunnen leveren zou dat fijn zijn.

Naam / Bedrijfsnaam
E-mail
Bedrag *
 
* U kunt het reeds ingevulde bedrag naar believen aanpassen.

Op 15 augustus 1845 werd de Vereeniging voor de Nederlandsche Flora opgericht, die later de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging zou gaan heten. Daarmee is de KNBV één van de oudste wetenschappelijke verenigingen in Nederland. Het doel van de vereniging is de kennis over planten, in zijn breedste betekenis, te bevorderen. Flora van Nederland wordt deelgenoot van de Sectie Taxonomie i.o. van de KNBV. De Parnassia was een zeer geliefde plantensoort van wijlen Professor Victor Westhoff en is de naamgever van de door de KNBV dit jaar ingestelde  Zilveren Parnassia Prijs .