Plant in beeld
Stacks Image 2449
Stacks Image 2451
Stacks Image 2453
Stacks Image 2455
Stacks Image 2457
Plant in beeld wil een presentatie van de flora geven, alsof je op wandeltocht gaat. Bij iedere maand wordt een overzicht gegeven van de op dat moment voor het eerst bloeiende planten. Ga de natuur in en probeer de planten te herkennen.
Vegetatie in beeld
Stacks Image 2568
Stacks Image 2570
Stacks Image 2572
Stacks Image 2578
Stacks Image 2580
Vegetatie in beeld biedt een eerste kennismaking met de verscheidenheid aan plantengemeenschappen in ons land. In het veld betekent dit een ontmoeting met associaties, een verzameling plantensoorten die in de natuur spontaan samen voorkomen.
Snelzoeker: Selecteer via het alfabet.
Stacks Image 155

Flora journaal

Twitter deze zomer mee met Flora van Nederland

Onopvallend en verborgen


Kleine planten kunnen een grote naam hebben. In Nederland zijn orchideeën hier wel een mooi voorbeeld van. Het zijn niet de pompeuze planten (Phalaenopsis spec.) die in de supermarkten te koop zijn en menig vensterbank opfleuren, maar vaak onopvallende planten, die buiten de bloeiperiode (waar, bij een aantal soorten, toch prachtige bloemen te zien zijn) wegvallen tegen de groene achtergrond van de graslanden. Eén van de meest zeldzame orchideeën van Nederland is de Veenmosorchis (Hammarbya paludosa). Ondanks het het bescheiden uiterlijk van het plantje, is het een soort waar menig plantenliefhebber naar op zoek gaat. Het kleine plantje, met subtiele lichtgroene bloempjes, is te vinden op een vochtige bodem, zoals hier, naast Waternavel (Hydrocotyle vulgaris), in het veen van het Ilperveld nabij Amsterdam. De kans om 'm toevallig tegen het lijf te lopen is echter zeer gering. Linnaeus, de 18e eeuwse Zweedse botanicus en naamgever van de soort, kwam het plantje wel toevallig tegen. De Veenmosorchis stond in het moerassige gebied rondom zijn zomerverblijf in het Zweedse Hammarby en werd vervolgens naar deze groeiplaats vernoemd.

Tekst en foto door Nils van Rooijen, 20 augustus 2014, © Flora van Nederland

Koffie

Het blauwe bloemetje van de Wilde cichorei (Cichorum intybus) is niet eens zo opvallend, maar geeft de kant van de weg een blauwige gloed. In grazige wegbermen is de plant nu veel in bloei te vinden. Hoewel de meesten er aan voorbij rijden, is het toch een zeer bekende composiet. Veel mensen kennen de Cichorei namelijk in een minder kleurige vorm, van hun bord: Witlof is een voorbeeld van een toepassing van Cichorei in onze keuken. Maar er kan nog veel meer mee gedaan worden. Zo werd er onder andere koffie van gemaakt. Geen echte koffie waarmee men de lange werkdag kan doorkomen, maar surrogaat koffie voor in tijden van schaarste. Een bekend voorbeeld was toen, tijdens de Franse bezetting aan het begin van de 19e eeuw, Napoleon alle handel met Engeland en de koloniën verbood. Tijdens dit importverbod, verkreeg men koffie door de wortels van Cichorei te roosteren en te vermalen. Ook in de oorlog werd de plant zo gebruikt. Nog steeds wordt Cichorei verbouwd voor de productie van fructosestropen en natuurlijk het Brussels lof en hebben we baat bij de positieve werking op de spijsvertering van deze algemene, maar 'vergeten' groente.
Tekst en foto door Nils van Rooijen, 18 augustus 2014, © Flora van Nederland 

Veen

In het Florajournaal wordt vaak geschreven over allerhande typen habitats. Naast bijvoorbeeld duinen en bossen, zijn venen een voorbeeld van een dergelijk habitat. Soorten die hier groeien zijn aangepast aan zure, natte en voedselarme omstandigheden. Veenmos (Sphagnum spec.) vormt de basis voor zowel hoogveen als laagveen. Deze mossoort gedijt prima op deze voedselarm plekken, mede door de symbiose met bacteriën die het broeikasgas methaan kunnen omzetten naar koolstofdioxide. Het mos zet dat weer om naar biomassa en kan zo dikke matten vormen, die soms op het water drijven. De lagere delen van het mos sterven af en vormen een organische bodem waar moerassoorten als Ronde Zonnedauw (Drosera rotundifolia.) en Gewone waternavel (Hydrocotyle vulgaris) maar ook Riet (Phragmites australis) prima op kunnen groeien. Met name laagveen werd in de voorbije eeuwen volop gestoken en gebruikt als brandstof, beter bekend als turf. Hierdoor was Veenmos de motor van de Nederlandse economie in de Gouden eeuw.
Tekst en foto door Nils van Rooijen, 12 augustus 2014, © Flora van Nederland

Renteplant

Planten zijn worden alom gewaardeerd. In de naamgeving zien we tal van positieve referenties naar het uiterlijk of het gebruik van de plant. Denk maar aan woorden als 'fraai', of 'schoon'. Het Echt Duizendguldenkruid (Centaurium erythraea) lijkt het meest letterlijk gewaardeerd te worden. De roze tot rode bloemen die je in de duinen en duinvalleien kan vinden, zijn zelfs steeds meer waard geworden. De plant werd bekend omdat het de wonden van de Griekse held Heracles (latijn: Hercules) heeft genezen. Hierdoor was de plant veel waard, bijvoorbeeld 100 goudstukken oftewel centum auri. In Nederland deden ze er een schepje bovenop en maakte er 1000 goudstukken (gulden) van. Hopelijk heeft de soort bij de volgende naamgeving geen last van de economische crisis.
Tekst en foto door Nils van Rooijen, 7 augustus 2014, © Flora van Nederland

Aanpassen geblazen

Zo gauw je van het strand langs de zee in de duinen komt, zie je al dat daar planten groeien en zich handhaven. Er zijn twee problemen waaraan die planten het hoofd moeten bieden. De harde en daardoor uitdrogende wind en het vinden en vasthouden van zoet water. Planten bieden die problemen op allerlei manieren het hoofd. Helm heeft opgerolde bladeren en een heel diep in het duin reikend wortelstelsel. Dat maakt Helm ook tot een uitstekende zandbinder. De Blauwe zeedistel, Stekend loogkruid en Zeeraket zorgen met hun vlezig bladeren met een dikke waslaag ervoor dat ze heel weinig water verdampen. Het stekelig uiterlijk biedt dan ook nog een bescherming tegen eventuele vraat. Blauwe zeedistel lijkt door dit uiterlijk veel meer op distels uit de Composietenfamilie, dan op zijn familiegenoten als Peen of Fluitenkruid. De Helm-associatie geeft een overzicht van de plantengroei in deze zogenaamde zeereep.
Geschreven door Maurice Martens op 6 augustus 2014 © Foto’s Flora van Nederland
Meer oudere berichten...
Google zoeker: Vul de naam van de plant, soort of vegetatie in.

Determinatievideo vandaag: Eenstijlige Meidoorn

In de loop van de lente, gedurende de maanden april en mei zie je na de bloei van de Sleedoorn, die meestal in maart en begin april in de struwelen bloeit weer een struik bloeien met prachtige witte bloemen. Het is de Eenstijlige meidoorn, Crataegus monogyna, die net als de Sleedoorn tot de Rozenfamilie behoort. De bladeren zijn veerdelig ingesneden en je vindt ook doorns aan de struiken. In vroeger dagen was de Meidoorn een van de struiken die gebruikt werden om weiden en graslanden te omheinen. In dergelijke landschapselementen kun je soms gesnoeide Meidoorns vinden met erg dikke stammen die honderden jaren oud kunnen zijn.
Bijgewerkt: 20 augustus 2014

Voorbeelden Engelstalige herkenningsvideo's van Flora van Nederland

 

We leven allemaal onder dezelfde hemel maar we hebben niet allemaal dezelfde horizon.
Overdenking van de dag | GK Wittem

fvn_logo_234x60

banner-pollennieuws-234x60
Advertentie
Determinatie
Backwards
Forwards