Augustus


Alsemambrosia
Canadese guldenroede
Engelse alant
Japanse duizendknoop
Riet
Wilde averuit
Zwart tandzaad

Augustus is van oudsher de Oogstmaand. De langjarige gemiddelde temperatuur van deze zomermaand is 17,2 C. En daarmee net iets minder dan de temperatuur van juli. Voor onze wilde flora is het eveneens een maand waarin veel planten, die eerder met hun bloei begonnen zijn, tot zaadzetting komen.

Toch zijn er ook in de maand Augustus nog soorten die met hun bloei pas beginnen. Het aantal is klein.
Een plant die weinig opvalt maar het vermelden zeker waard is, is de Alsemambrosia. Deze plant is van oorsprong geen Europese soort. Het oorspronkelijk areaal moeten we in Amerika zoeken. De plant is voor het eerst in Nederland aangetroffen in 1875. De soort is berucht om een tweetal redenen. Het is een onkruid dat voor de landbouwer heel vervelend is. Voorts is het een windbestuiver die heel veel zeer sterk allergeen pollen produceert. Derhalve doet men zijn best om de plant goed in kaart te brengen en bij voorkeur wordt de plant bestreden door de plant te verwijderen en met het restafval te verbranden.