September


Associatie van Klein zeegras
Associatie van Kortarige zeekraal
Associatie van Langarige zeekraal
Zeealsem-associatie

De maand September wordt vanoudsher ook wel Herfstmaand genoemd. Weliswaar begint de astronomische herfst pas op 23 september, maar de meteorologische herfst begint op 1 september.

De langjarige gemiddelde temperatuur van september is 14,2 C. Het kan dan ook nog een hele mooie maand zijn. Het loont zeker de moeite om in deze maand naar onze kust te gaan en dan niet naar het strand aan de Noordzee kant, maar met name naar de estuaria in Zeeland en onze Waddenkust. Daar kun je in deze tijd een aantal plantengemeenschappen vinden die goed te bestuderen zijn van de lage kwelder of schor tot de hoge kwelder of schor.