Video Determinatie

Gewone raket - Sisymbrium officinale

Op straat kun je in de zomer allerlei planten vinden, waaronder een plant met gele kruisvormige bloemen die in trossen staan in een grote open bloeiwijze. De langwerpige vruchten zitten bij deze plant strak tegen de trosstengels aan. Het is de Gewone raket, Sisymbrium officinale. De plant is een echte cultuurvolger, vandaar dat ze zo graag in de stedelijke omgeving op stoepen, parkeerterreinen en akkers en verlaten terreinen staat.

Klik op een foto voor kenmerk met uitleg:
Verspreidingskaart
Ecologische parameters

Gewone raket, Sisymbrium officinale (L.) Scop., is een zeer algemene pioniersoort uit de Kruisbloemenfamilie. De planten hebben een rechtopstaande, sterk vertakte stengel. Je vindt de plant vaak in stedelijk gebied, bij wijze van spreken direct om de hoek van de deur. Het is een echte pionier die zich vestigt op open zandige voedselrijke zandbodem.

De kruisbloemetjes hebben 4 lichtgele kleine kroonblaadjes. Ze zijn 2-4 mm lang. De eenjarige planten bloeien van mei tot september. Het bovenstandig vruchtbeginsel groeit uit tot een hauw die strak tegen de stengel staat. De hauw is 1-2 cm lang en zeer kort gesteeld. Hieraan is de Gewone raket altijd gemakkelijk te herkennen. Het is zeer karakteristiek voor de habitus, dat is het totale uiterlijk, van de plant.

De bladeren staan verspreid aan de stengels. Ze zijn veerdelig en het topblaadje is meestal spiesvormig. De zijslippen van het veerdelig blad zijn getand. De bladeren zijn, net als de stengels behaard.

"In natuurlijke vegetaties vind je Gewone raket vrijwel nooit, maar juist wel op plekken waar honden worden uitgelaten dus in de stedelijke omgeving is het een veel geziene eenjarige ""cultuur""volger."

MM_111125

Hoofdgroep:
Plantenfamilie:
Plantengeslacht:
Raket - Sisymbrium
Plantvorm:
kruid
Plantgrootte:
0.30 - 0.80 meter
Bloeiperiode:
Bloemkleur:
lichtgeel
Bloeiwijze:
-
Bloemvormen:
viertallig, regelmatig
Bloemtype:
tweeslachtig
Bloembladen:
4 kelkbladen, 4 kroonbladen
Meeldraden:
6 meeldraden
Vruchtbeginsel:
bovenstandig
Stijlen:
1
Stempels:
1
Vrucht:
hauw
Zaden:
-
Stengels:
rechtopstaand, behaard
Schors:
-
Bladstand:
verspreid
Bladvormen:
oneven geveerd, samengesteld
Bladrand:
getand
Ondergronds deel:
hoofd- en bijwortels
Plantengemeenschappen:

Als cultuurvolger komt de Gewone raket overal voor waar menselijke activiteit plaatsvindt en het zal dan ook niet verbazen dat de eenjarige soort zeer algemeen vooral in onze stedelijke omgeving overal wel te vinden is. Van oorsprong komt de soort voor in heel Europa, in West-Azië en in Noord-Afrika. Schaminée, J. et al. (2010) delen de Gewone raket in de Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland in in de

31 Klasse van de Ruderale gemeenschappen

De plantensoort 'Gewone raket' komt voor in de volgende plantenassociaties:

Er wordt wel gezegd 'de natuur begint bij de voordeur'. Dat geldt zeker voor plantensoorten die in en om het huis en gewoon op straat te vinden zijn. De kleurrijke Gewone raket is zo'n niet te missen plantensoort, die je op staat kunt vinden. Het bestuderen van planten is dan ook erg gemakkelijk als je direct begint met in je omgeving naar de daar groeiende en bloeiende planten te kijken.

Meer wetenswaardig over de ecologie van Gewone raket en de relaties met andere organismen kan gevonden worden in Weeda, E.J. et al., (1987) Nederlandse oecologische Flora.Wilde planten en hun relaties. Deel 2: 9.

Het determineren op wetenschappelijke basis kan gebeuren met behulp van Meijden, R. van der (2005) Heukels' Flora van Nederland, 23ste druk: 414. Of met de nieuwe 24ste druk van deze flora: Duistermaat, L. (2020) Heukels' Flora van Nederland: 495.

Een andere gemakkelijke determinatie is mogelijk met Heijmans, E., Heinsius, H.W. en Thijsse, Jac.P. (1983) Geïllustreerde flora van Nederland, 22ste druk: 519.

Uitspraak van de wetenschappelijke naam: Sisýmbrium officinále