Reis mee door onze flora. Sneeuwbes (SL2107) uit de Kamperfoeliefamilie. Aan de struiken van de Gewone sneeuwbes zitten na de bloei gedurende een lange periode tot na de winter de witte bessen. Deze soort is ingedeeld bij de hoofdgroep Klokjes- en Asterachtigen.

Ga verder naar Sneeuwbes uit de Kamperfoeliefamilie

Sneeuwbes is in noordwest Europa ingevoerd als sierheester werd ingeplant in parken, plantsoenen en op de terreinen van landgoederen. Vandaaruit heeft de soort zich metterwoon in Nederland en België in struweel en ook in loofbossen gevestigd en is de soort hier ingeburgerd.

Met Flora van Nederland door de Nederlandse flora heen. De Nederlandse flora, dat zijn alle wilde en van nature voorkomende plantensoorten, die in ons land te vinden zijn, omvat zo’n 2000 soorten. Deze soorten zijn op wetenschappelijke gronden ingedeeld in 146 families. Flora van Nederland biedt iedereen de mogelijkheid om kennis te maken met de belangrijkste families uit deze reeks aan de hand van plantensoorten die tot die families behoren. Om dit gemakkelijk te maken plaatst de redactie van Flora van Nederland iedere dag een andere plantensoort uit de reeks van soorten die in de website Flora van Nederland te vinden zijn. We kiezen er daarbij voor om de volgorde aan te houden die ook in de wetenschappelijke Flora van Heukels wordt gevolgd. We beginnen daarbij met plantensoorten uit de groep der Wolfsklauwen en Varens en eindigen met plantensoorten uit de groep der Schermbloemachtigen. Iedere dag vind je aldus een andere plantensoort op de homepage van Flora van Nederland en door iedere dag de video van deze plantensoort te bekijken krijg je een prima inzicht in de totale flora en leer je spelenderwijze onze planten kennen.

Iedere dag andere determinatievideo’s