Een niet zo opvallende plant uit de Orchideeënfamilie is de Grote keverorchis, Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.. Vroeger luidde de wetenschappelijke naam Listera ovata (L.) R.Br.. Het is een soort die op de rode lijst staat vermeld als kwetsbaar.

Dat deze meerjarige plant niet zo opvalt lijkt enigszins in tegenspraak met het feit dat ze een soort uit de Orchideeënfamilie is, die meestal juist erg opvallen door hun vorm en kleur. Het is de kleur die ervoor zorgt dat ze een bescheiden plaats inneemt in de vegetatie waarin ze staat. Immers de kleur van de op zich best interessante bloemen is groengeel en daardoor valt de bloeiende plant niet op.

Wel opvallend zijn de twee grote bladeren die breed en enigszins rond tot langwerpig zijn en tegenover elkaar aan de rolronde, behaarde stengel staan. De nerven van de bladeren zijn parallelnervig en hebben een patroon dat een beetje het midden houdt tussen de nervatuur van de Smalle en Grote weegbree. De twee bladeren zitten tamelijk ver naar beneden aan de stengel en ook dat helpt niet om de planten gemakkelijk te herkennen in de vegetatie. Wanneer in het voorjaar de twee bladeren zich ontvouwd hebben zie je tussen de bladeren de zich ontwikkelende bloeiwijze, aanvankelijk als een soort van kleine aar. Deze strekt zich in de tijd tot een lange bloeisteel die wel dertig cm van de totale lengte van de plant in beslag kan nemen en de bloemknoppen ontwikkelen zich dan tot tweezijdig symmetrische orchideeënbloemen. Iedere bloem staat in de oksel van een klein schutbad; dit is een kleine cm groot en smal.

Bekijk de video van de Keverorchis