Planten en dieren zijn van elkaar afhankelijk, voor bijvoorbeeld bestuiving of voedsel. Meestal kan een plant door meerdere diersoorten bestoven worden en zoeken dieren meerdere plantensoorten uit om hun voedsel te zoeken. Toch zijn er ook soorten die maar op één paard gokken.

Een voorbeeld hiervan is de Knautiabij (Andrena hattorfiana). Dit is een solitaire bijensoort die slechts op één plant vliegt. En die plant bloeit nu. De Beemdkroon (Knautia arvensis). De paarse bloemen zijn in wegbermen en graslanden te vinden voornamelijk langs de rivieren en zo nu en dan kom je de rood gekleurde bij tegen. Blijf niet te lang zoeken echter, de bij is vrij zeldzaam en komt alleen beneden de rivieren her en der voor.

Op andere bloemen vliegt de Knautiabij niet en nu de Beemdkroon ook steeds minder voorkomt in de Nederlandse bermen, neemt ook het voorkomen van de al zeldzame bij af. Over je kansen niet spreiden gesproken, op de Knautiabij parasiteert ook nog eens een zogenaamde koekoeksbij, de Knautiawespbij (Nomada armata).

Ga verder naar Beemdkroon uit de Kamperfoeliefamilie

Tekst en foto door Nils van Rooijen, eerste plaatsing 7 juli 2018 en bijgewerkt op 7 juli 2021, © Flora van Nederland