Een uitgebreid naslagwerk van zaden van inheemse wilde planten. 

De in mei 2023 verschenen ‘Zadenatlas’ (Digital Diaspore Atlas of the Netherlands) is een standaardwerk voor al diegenen die willen weten of ze wel de juiste zaden hebben verzameld van onze inheemse Nederlandse plantensoorten. In totaal worden de zaden van 1915 plantensoorten in beeld gebracht. De systematiek die gebruikt is om de indeling in de Atlas tot stand te brengen is conform de 24ste druk van Heukels’ Flora van Nederland. De auteurs hebben, naar de mening van uw recensent, terecht besloten om niet alle Braam-, Rozen- en Cotoneastersoorten op te nemen, die in de nieuwste Heukels zijn vermeld.

De foto’s geven een heel goede weergave van elk opgenomen zaad waardoor het mogelijk is om verzameld zaad uitstekend te determineren tot de juist plantensoort. Dat is steeds meer nodig, omdat in het kader van het vergroenen van onze omgeving, vooral de stedelijke omgeving, burgerinitiatieven er steeds meer toe leiden dat besloten wordt om de omgeving te vergroenen. Belangrijk daarbij is dat je inheemse wilde soorten uitzaait en je niet laat verleiden om ‘Carnavalsmengsels’ of zadenmengsels van ‘Verweggistan' voor deze vergroening te gebruiken. Immers de biodiversiteit van onze insectenwereld is volledig afhankelijk van de juiste mix van wilde plantensoorten. Wilde bijen hebben niets aan ‘mooie’ bloemen die niet-inheems zijn.

Niet alleen voor heemtuinbeheerders, kwekers van wilde plantensoorten, gemeentelijke plantsoenendiensten, milieu- en educatiecentra en andere organisaties die het goed voorhebben met onze biodiversiteit maar ook voor liefhebbers die een eigen wilde plantentuin willen aanleggen is de Atlas een uitstekend hulpmiddel.

De goede presentatie van de zaden in duidelijke en scherpe foto’s nodigt ook uit om zomaar te bladeren door de Atlas en te genieten van de rijkdom, die de natuur je biedt, zelfs bij de kleinste voortplantingsorganen van onze plantensoorten, zoals de stofzaden van wilde Orchideeën.

Cappers, R.T.J., Bekker, R.M. & Fennema, D. (2023) Digital Diaspore Atlas of the Netherlands. Seeds, Fruits, and Anthocarps. Barkhuis & Groningen Institute of Archaeology. ISBN 978-94-93194-59-5

Meer informatie via uitgever Barkhuis