Onze partner Van Hall Larenstein nodigt u van harte uit voor het symposium ‘Samen voor Natuur’ met als thema ‘Biodiversiteitsmonitoring door wetenschappers, scholen en burgers’ op vrijdag 29 november 2019 van 12.30 tot 17.15 uur.

Programma
Trends en verwachtingen t.a.v. biodiversiteit in Europa, door Chris van Swaay, projectleider bij de Vlinderstichting, onder andere van het Landelijk Meetnet Vlinders.
Overzicht van technieken in biodiversiteitsmonitoring: van automatische detectie tot burgerwetenschap, door Margje Voeten, Lector Innovatieve Biomonitoring bij HAS Hogeschool i.s.m. Naturalis
Workshoprondes waarin praktische handvatten voor monitoring besproken en bediscussieerd worden.  
Afsluitende reflectie van columnist Koos Dijksterhuis, schrijver en columnist van onder andere Trouw.

Aanmelden
Wilt u er graag bij zijn? Deelname aan het symposium is gratis, maar we verzoeken u wel vriendelijk om u aan te melden via de pagina Samen voor Natuur . Hier vindt u ook meer informatie over het programma.
Kent u nog meer mensen die bij het symposium aanwezig zouden willen zijn? Hopelijk tot ziens op 29 november in Velp!

Met vriendelijke groet,
Derk Jan Stobbelaar (lector duurzaam landschapsbeheer), Tim Endeveld en Steven de Kruijf. Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences Larensteinselaan 26a, Postbus 9001, 6880 GB  Velp

Tekst Hedwig van Loon, 20 november 2019, Van Hall Larenstein University of Applied Sciences