Planten die op een bosbodem staan doen het vaak erg goed. Zo goed dat ze grote oppervlakten van de bosgrond kunnen bedekken. In het vroege voorjaar zagen we dit gebeuren bij de Bosanemoon (Anemone nemorosa) en afgelopen week roken we de geur van Daslook (Allium ursinum).

Een andere bodembedekker die nu staat te bloeien is de Eenbes (Paris quadrifolia). Deze in het oog springende soort is relatief zeldzaam en is te vinden in de matig voedselrijke en vochtige bossen in het zuiden van Nederland. Na de bloei ontwikkelt zich een enkele bes omgeven door vier grote bladeren.

Het verhaal gaat dat de bes de twistappel uit de Griekse mythologie voorstelt. Op de appel (overigens waarschijnlijk een gouden variant uit het geslacht Malus) stond "Voor de schoonste" geschreven, waarna de godinnen Hera, Athena en Aphrodite ruzie kregen over wie de appel toekwam. Het was aan kroonprins Paris van Troje de taak om de ruzie te beslechten en de appel te overhandigen aan 'de schoonste'. Nadat Aphrodite hem de mooiste vrouw ter wereld beloofde, overhandigde Paris haar de appel. Een keuze die uiteindelijk zou leiden tot de Trojaanse oorlog en de ondergang van Paris, zijn familie en zijn stad. Ook de de simpele bes van Paris quadrifolia kan leiden tot ongeluk. Eenbes is zeer giftig, maar werd lange tijd gebruikt in de homeopathie en om besmettelijke ziekten af te weren. Vandaar een tweede naam: Pestbes.

Tekst en foto door Nils van Rooijen, 8 mei 2017, © Flora van Nederland