Van oudsher wordt December de Wintermaand genoemd, maar met een langjarige gemiddelde temperatuur van 4 C is het deze maand nog net iets minder koud dan in januari. Hoewel dit de tijd is dat de natuur tot rust lijkt te komen zie je toch dat ook in december nog planten met hun bloei beginnen. Een fraaie plant die we rekenen tot onze stinsenflora is de Winterakoniet

Ook planten die in feite het hele jaar doorbloeien tref je in december, zeker als het zacht weer is, regelmatig aan. We noemen soorten als  Straatgras, Klein kruiskruid, Vogelmuur, maar ook soorten wier bloei vaak in november voorbij is kun je bloeiend aantreffen, zoals Klimop, Gevlekte dovenetel, Herderstasje, Bezemkruiskruid, Dagkoekoeksbloem en Stinkende gouwe

En wat dacht u van Gewoon varkensgras, Akkermelkdistel, Madeliefje en Paarse dovenetel? Ook deze soorten kunnen in de wintermaanden bloeiend gevonden worden. Maar tot veler verbazing kun je, zeker in een jaar dat de herfst zacht en met veel zonneschijn is, ook al soorten zien bloeien wier bloeitijd meestal pas aan het eind van de winter begint. Het gaat dan vooral om een aantal soorten struiken en bomen die katjes als bloeiwijzen hebben. 

Hazelaar, Boomhazelaar en Els kunnen zodoende in december al bloeien en brengen hun pollen dan in de lucht. Voor mensen die gevoelig zijn voor deze pollen is dat beslist geen plezier, immers ze kunnen dan last krijgen van hooikoortachtige klachten, die door de vroege pollen worden veroorzaakt.

Ga verder naar beginnende bloeiers in december

Bijgewerkt op 30 november 2023