Video Determinatie

Muurbloem-associatie - Asplenio-Cheiranthetum cheiri

Net als bij de Associatie van Klein glaskruid bepaalt de naamgevende soort het beeld van de Muurbloem-associatie. Al vroeg in het jaar komt deze kleine halfstruik tot bloei en door de goudgele bloemen kunnen de oude stadsmuren er dan heel mooi uitzien, zoals ieder jaar bijvoorbeeld weer te zien is in Maastricht.
Klik op een foto voor kenmerk met uitleg:
Verspreidingskaart
Ecologische parameters

De Muurbloem-associatie omvat warmteminnende gemeenschappen op vaak eeuwenoude, met zachte kalkspecie gevoegde, sterk verweerde en verbrokkelde muren. Vaak zijn deze scheefgezakt of onder een hellingshoek gebouwd. Ook komt de associatie voor op richels en muurkronen, waarop fijnkorrelig sediment en humus zijn opgehoopt en voor een zekere stikstofrijkdom zorgen.

De hoofdverspreiding van de associatie ligt in de rivierdalen van de atlantische en subatlantische delen van Europa, met name in Frankrijk, de Benelux, West-Duitsland en Zuid-Engeland. De noordoostgrens van het areaal loopt door Nederland, waar deze sterk bedreigde gemeenschap op de oude stadsmuur van Kampen en op de Ruïne van Brederode bij Santpoort zijn noordelijkste vindplaatsen heeft.

Muurbloem en Stengelomvattend havikskruid (in ons land alleen aanwezig in Zuid-Limburg) zijn kensoorten van de associatie, waarin verder de muurplanten Gewoon muursterretje, Muurleeuwenbek, Plat beemdgras en Muurvaren als begeleiders optreden, samen met algemeen voorkomende, ruderale soorten als Gewone paardenbloem, Grote brandnetel en Gewone melkdistel.

In de plantenassociatie 'Muurbloem-associatie' komen de volgende plantensoorten voor:

Schaminée, J., Sýkora, K., Smits, N. en Horsthuis, M., 2010, Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland, KNNV Uitgeverij Veldgids nr 25, pp. 260.