Augustus


Stacks Image 3103448
Associatie van Zilte rus
Stacks Image 3103453
Schorrenkruid-associatie
Stacks Image 3103458
Strandkweek-associatie
Stacks Image 3103463
Strandmelde-associatie
Stacks Image 3103468
Vlieszaad-associatie
Stacks Image 3103470
Zeegerst-associatie
Stacks Image 3103472
Zoutmelde-associatie

Augustus is van oudsher de Oogstmaand. De langjarige gemiddelde temperatuur van deze zomermaand is 17,2 C. En daarmee net iets lager dan de temperatuur van juli. Voor onze wilde plantengemeenschappen is het een maand waarin vooral associaties van onze estuaria en het Waddenzee gebied hun meest opvallende hoogtepunt hebben, waardoor ze goed te herkennen zijn.

Maar ook langs onze grote rivieren en wel op de rivierduinen is nu de Vlieszaad-associatie optimaal te herkennen. Dit kan een mooie aanleiding zijn om eens een bezoek te brengen aan de Gelderse Poort, waar met name in de Millingerwaard veel moois te zien is als je daar door de natuur struint, die ontstaan is nadat het gebied is teruggegeven aan de de natuur. Dat is mede gebeurd om de rivier mee vrijheid te geven en daardoor de waterstand tijdens maximale afvoer enigszins terug te brengen. Het bijna rampjaar 1995, toen zelfs hele polders geevacueerd werden,  zijn we nog niet vergeten.