Tijmereprijs - Veronica serpyllifolia

Een meerjarige Ereprijssoort met witblauwe bloemen met blauwe adertjes is Tijmereprijs, Veronica serpyllifolia. De weinig opvallende planten hebben kruipende stengels die op de knopen wortelen. De elliptische bladeren zijn kaal en vallen op door hun gladde aanzien. De vorm van de schutbladen in de bloeiwijze, die wel kleiner zijn dan de stengelbladeren, lijkt wel op de stengelbladeren. De kelk en vrucht van Tijmereprijs zijn onbehaard.

Onder de Ererpijssoorten valt de Tijmereprijs, Veronic serpyllifolia L., uit de Weegbreefamilie op door de bladeren die in de verte wel iets lijken op de bladeren van Wilde tijm. Vroeger werd het geslacht Ereprijs gerekend tot de Helmkruidfamilie.

De meerjarige, klein blijvende planten hebben kruipende stengels en deze stengels wortelen op de knopen. Gaan de planten bloeistengels vormen, dan richten de stengels zich op tot een hoogte van zo'n 25 cm. De tegenoverstaande bladeren aan de stengels zijn elliptisch tot langwerpig en hebben een bladsteel. Ze zijn opvallend glad en kaal en de rand van de bladeren is gaaf of heel ondiep ingesneden tot licht gekarteld.

De planten zijn kaal en soms naar boven toe zijn kleine zittende kliertjes te vinden op de stengel.

In de top van de oprijzende stengels staan in de oksels van de schutbladen de bloemen. De vorm van de schutbladen lijkt erg sterk op die van de stengelbladeren. De bloemen of vruchten met hun steel zijn kleiner den de schutbladen. De bloemen staan dus niet in aparte trossen, zoals we dat bij een aantal andere Ereprijssoorten zien. De vier kroonbladen van de bloemen zijn witachtig blauw van kleur en blauw geaderd. De kelken en doosvruchten die uit het bovenstandig vruchtbeginsel ontstaan zijn niet behaard. De vrucht is breed hartvormig. Ze heeft een insnijding aan de top die stomphoekig is en waarin de lange stijl ver naar buiten steekt.

De planten zijn te vinden op bouw- en grasland, op humusrijke zand- en veengrond en op bospaden, waar regenwater kan stagneren.

MM_131112

Hoofdgroep:
Plantenfamilie:
Plantengeslacht:
Ereprijs - Veronica
Plantvorm:
kruid
Plantgrootte:
0.05 - 0.25 meter
Bloeiperiode:
Bloemkleuren:
blauw, wit
Bloeiwijze:
alleenstaande bloem
Bloemvormen:
viertallig, tweezijdig symmetrisch
Bloemtype:
tweeslachtig
Bloembladen:
4 kroonbladen (kelkbladen), 4 kroonbladen (kroonbladen)
Meeldraden:
2 meeldraden
Vruchtbeginsel:
bovenstandig
Stijlen:
1
Stempels:
1
Vrucht:
doosvrucht
Zaden:
-
Stengel:
kruipend
Schors:
-
Bladstand:
tegenoverstaand
Bladvorm:
elliptisch
Bladrand:
gekarteld
Ondergronds deel:
internodiën wortels
Plantengemeenschappen:

Het verspreidingsgebied van de Tijmereprijs omvat vrijwel heel Europa. Als cultuurvolger is de soort inmiddels een bewoner van alle gematigde streken.Ook van het zuidelijk halfrond. Het is een soort van vochtige en voedselrijke grond in weilanden en van open zandgrond. Ze is ook wel te vinden in gazons, akkers en op bospaden, waar ze in de halfschaduw kan gedijen. Het weinig opvallende uiterlijk zorgt er echter voor dat de soort gemakkelijk over het hoofd wordt gezien.

De plantensoort 'Tijmereprijs' komt voor in de volgende plantenassociaties:

Tijmereprijs is tegenwoordig net als Kamgras een soort van tamelijk onbemeste gras- en weilanden. Als meerjarige soort treedt hij ook op als pionier op vochtige zandgrond in afgravingen.

Voor meer uitgebreide informatie over de relaties met andere organismen, het milieu en de ecologie van Tijmereprijs verwijzen wij naar Weeda, E.J. et al., (1988) Nederlandse oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties. Deel 3: 220

Het determineren op wetenschappelijke basis kan gebeuren met behulp van Meijden, R. van der (2005) Heukels' Flora van Nederland, 23ste druk: 535. Of met de nieuwe 24ste druk van deze flora: Duistermaat, L. (2020) Heukels' Flora van Nederland: 653.

Een andere gemakkelijke determinatie is mogelijk met Heijmans, E., Heinsius, H.W. en Thijsse, Jac.P. (1983) Geïllustreerde flora van Nederland, 22ste druk: 875-876.

Uitspraak (accenten) van de wetenschappelijke naam: Verónica serpyllifólia.