Video Determinatie

Bleke klaproos - Papaver dubium

Aan de kenmerkende bloemen met grote, dunne kroonbladen met hun rode kleur herken je op ruderale terreinen en akkers de klaproos. Bij een wat meer bleek- tot oranjerode kleur gaat het om de Bleke klaproos, Papaver dubium. De middelhoge planten zijn behaard, maar aan de lange bloemsteel liggen de haren tegen de steel aangedrukt. De doosvrucht is smal tot lang gerekt en zonder naar boven gerichte haren.

Klik op een foto voor kenmerk met uitleg:
Verspreidingskaart
Ecologische parameters

Laat in de lente en de voorzomer van eind mei tot en met augustus bloeit de Bleke klaproos, Papaver dubium L., uit de Papaverfamilie. De planten vallen in de bloeitijd direct op door hun grote alleenstaande bloemen met tamelijk grote, fijne en dunne kroonbladen die snel verschrompelen of afvallen. De kleur van de vier kroonbladen is bleek- tot oranjerood, en enkele keer zelfs scharlaken en soms hebben ze onderaan een zwarte voet.

Voor de bloei hangen de bloemknoppen aan de lange bloemstelen naar beneden gebogen en dan zijn de twee kelkbladen die harig zijn nog zichtbaar, want ze omhullen de hele bloemknop. Tijdens het openen van de bloemen en het ontvouwen van de kroonbladen vallen de twee kelkbladen af. Je vindt ze tijdens de bloei dus niet meer terug aan de plant. Binnen de regelmatige kroon staat een groot aantal smalle priemvormige meeldraden met zwarte helmknoppen en in het midden staat een langwerpig vruchtbeginsel. Het vruchtbeginsel groeit uit tot een doosvrucht die meer dan tweemaal zo lang als breed is. De buitenwand van de doosvrucht is kaal en bovenop het vruchtbeginsel en later de doosvrucht zie je een aantal stempelstralen. Het aantal kan variëren van 5 tot (zelden) 9.

De plant is geheel behaard met afstaande stijve haren op stengels en bladeren, maar de haren aan het bovenste deel van de bloemstengel zijn aangedrukt, wat vaak een duidelijk onderscheid is met de Grote klaproos.

Als het zaad ontkiemt ontstaat er een penwortel met een bladrozet, maar tijdens de bloei is van deze bladrozet niet veel meer terug te vinden. Deze rozetbladeren sterven al snel af als de stengel uitgroeit. De licht groene dubbelveerdelige bladeren hebben een eindlob die niet of nauwelijks afwijkt van de andere veerlobben en de rand van de lobben zijn gekarteld.

De Bleke klaproos heeft een verspreidingsgebied of areaal rondom de Middellandse Zee en in het grootste deel van Europa. Ze was behalve in het noordoosten van Nederland een algemeen voorkomende graanakker plant in België en Nederland en tegenwoordig vind je haar vooral op ruderale plaatsen, op open zanderige, redelijk voedselrijke terreinen, spoorbermen, kanten van wegen vooral in de duinen en op verstoorde plaatsen. Ook vind je haar nog op ecologisch beheerde akkers, de oorspronkelijke standplaats. Als een verstoorde bodem waar in eerste instantie veel klaprozen op verschijnen langere tijd met rust gelaten wordt, zie je klaprozen na enige jaren sterk in aantal teruggaan.

MM_120614

Hoofdgroep:
Plantenfamilie:
Papaverfamilie - Papaveraceae
Plantengeslacht:
Klaproos - Papaver
Plantvorm:
kruid
Plantgrootte:
0.20 - 0.60 meter
Bloeiperiode:
Mei - Augustus
Bloemkleuren:
zwart, rood, oranje
Bloeiwijze:
alleenstaande bloem
Bloemvorm:
regelmatig
Bloemtype:
tweeslachtig
Bloembladen:
2 kelkbladen, 4 kroonbladen
Meeldraden:
20 of meer
Vruchtbeginsel:
bovenstandig
Stijlen:
-
Stempels:
-
Vrucht:
doosvrucht
Zaden:
-
Stengels:
rechtopstaand, behaard
Schors:
-
Bladstand:
verspreid
Bladvormen:
ingesneden, dubbel geveerd
Bladranden:
veerdelig, gekarteld
Ondergronds delen:
penwortel
Plantengemeenschappen:

Bleke klaproos is een soort van ruderale gronden. Vaak kan ze massaal optreden op vers omgewerkte grond zoals bij net nieuw aangelegde bermen of dijkhellingen. Na een klein aantal jaren als de bodem gestabiliseerd is, zie je Bleke klaproos dan langzaam maar zeker in aantal verminderen. Volgens Schaminée, J. et al. (2010) Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland maakt Bleke klaproos deel uit van de plantengemeenschappen

30Ba2 Associatie van Ruige klaproos

31Aa2 Associatie van Raketten en Kompassla

De plantensoort 'Bleke klaproos' komt voor in de de volgende plantenassociaties:

Klaprozen bevatten wit melksap dat giftig is. De zaden verlaten de doosvrucht via poriën die onder de stempelschijf ontstaan.

Meer informatie over de ecologie van Bleke klaproos en de relaties met andere organismen en het milieu is te vinden in Weeda, E.J. et al., (1985) Nederlandse oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties. Deel 1: 262.

Het determineren op wetenschappelijke basis kan gebeuren met behulp van Meijden, R. van der (2005) Heukels' Flora van Nederland, 23ste druk: 263.

Een andere gemakkelijke determinatie is mogelijk met Heijmans, E., Heinsius, H.W. en Thijsse, Jac.P. (1983) Geïllustreerde flora van Nederland, 22ste druk: 493-494.

Uitspraak van de wetenschappelijke naam: Papáver dúbium.