Veen


Associatie van Gewone dophei en Veenmos

Veen ontstaat uit plantenresten, wanneer deze onder zuurstofarme omstandigheden niet helemaal verteren. Deze resten vormen steeds dikker wordende pakketten, waarop specifieke plantengemeenschappen tot ontwikkeling komen, vooral wanneer deze pakketten zo dik worden dat de aanwezige vegetatie niet meer onder invloed van het grondwater staat. 

Het gaat in Nederland om twee vegetatieklassen. De lage delen in veengebieden herbergen gemeenschappen uit de Klasse der hoogveenslenken, de hogere delen gemeenschappen uit de Klasse van de hoogveenbulten en natte heiden.