Varens en Wolfsklauwen zijn afstammelingen van primitieve sporenplanten die al een voorgeschiedenis hebben vanuit het Carboon, meer dan 300 miljoen jaar geleden (varens) of zelfs het Devoon, meer dan 400 miljoen jaar geleden (wolfsklauwen en biesvarens).

De voortplanting geschiedt door sporen, met een tussenstadium in een prothallium, waarop geslachtsorganen worden gevormd. De sporen kunnen zich alleen in een vochtig milieu ontwikkelen en veel soorten zijn dan ook aan een vochtige omgeving gebonden.

Wolfsklauwen zijn relatief kleine planten met smalle bladeren rondom de kruipende stengel, ze doen van de hier genoemde soorten het meest aan mossen denken. Sporen worden in eindstandige kegels of aren gevormd.

Biesvarens lijken op kleine gras- of biesachtige planten, in pollen groeiend, de sporen of eigenlijk de sporangia, staan aan de basis van de daar verbrede bladeren ingeplant.

Paardenstaarten zijn planten met een stengel en zijtakken die geleed zijn, bladeren die bestaan uit een stengelomvattende schede, en holle stengels. Sporen worden gevormd in aparte sporendragers of aan de top van de plant.

Ga verder naar de hoofdgroep Wolfsklauwen en Varens