Veruit de grootste familie is die der Grassen (Poaceae of Gramineae) waartoe o.a. ook onze graansoorten en weidegrassen behoren. Ze hebben ronde, holle en op de knopen verdikte stengels (halmen). Grasachtige respectievelijk stengelachtige, rolronde, biesachtige bladeren komen voor bij de geslachten Veldbies resp. Rus uit de Russenfamilie of Juncaceae. De stengels van de planten uit deze familie hebben geen knopen, zoals de soorten uit de Grassenfamilie. Bovendien hebben de grasachtige bladeren van de Veldbiezen lange dunne haren.

De groep der Grasachtige planten omvat een drietal grote families, die zich kenmerken door onopvallende bloemen en lange, smalle, 'grasachtige' bladeren. Het zijn de Russenfamilie, de Cypergrassenfamilie en de Grassenfamilie.

Uit de Cypergrassenfamilie kenmerken de Zeggen zich door een driekantige knooploze stengel, waaromheen de bladeren in drie rijen gerangschikt zijn. De overige geslachten hebben een biesachtig uiterlijk. De enige vertegenwoordiger uit de Commelinafamilie, de Eendagsbloem met smalle grasachtige bladeren en knopige stengel hoort eveneens tot deze groep.

Ga verder naar onze Grasachtigen

Aangepast op 8 april 2024