Stichting ARK, ook zeer actief in het gebied van de Grensmaas, heeft, zo meldt de Limburger van 3 februari 2020, de afgelopen winters 100.000 bomen en struiken geplant in het Heuvelland. ARK gaat de komende maanden nog zo’n aantal planten. Op die manier komen er stukken bos en enige kilometer struweel bij in het Heuvelland.

Ook de Provincie zit niet stil en heeft een plan gelanceerd om de komende jaren 1 miljoen bomen en struiken te planten. Daarmee krijgt de natuur in het Heuvelland een flinke oppepper ten gunste van zowel de inheemse flora als de daarvan afhankelijke fauna, zoals bijen, vlinders en vogels. Ook wij, mensen, kunnen daardoor nog meer genieten van het rijkste deel van ons land als het om inheemse planten en dieren gaat.

Er kan nu al genoten worden van de bloemenpracht en schitterende vruchten van de geplante en te planten soorten door de video-determinaties van deze plantensoorten te bekijken op de website Flora van Nederland. Er kan zo nu al een idee gevormd worden van de bloemenpracht die over een paar jaar zichtbaar is, als de struiken en bomen een flinke groei hebben doorgemaakt. Geplant zijn rozenstruiken zoals Hondsroos, Egelantier en Gelders roos, Eénstijlige en Tweestijlige meidoorn, Gewone vlier en Trosvlier en wellicht ook de juist voor het Heuvelland zo kenmerkende Kruidvlier, Rode en wellicht ook Gele kornoelje, Wilde appel, Mispel, Sleedoorn, Wilde kardinaalsmuts, Hulst en Hazelaar. In de nazomer en herfst kunnen we genieten van de fraaie rozenbottels, de lichtrode en bijna zwarte bessen en hazelnoten.

Daarmee wordt de ecologische infrastructuur in dit unieke deel van ons land flink gestimuleerd en het helpt prima tegen de toename van stikstofdepositie, tegen fijnstof, toename van lawaai, kortom dit soort initiatieven maken ons land weer een stuk leefbaarder tegen de huidige vooral op economische groei gerichte tendens in.

Maurice Martens, redacteur Flora van Nederland, 3 februari 2020