Water- en Moerasplanten


Gele plomp
Gevlekte aronskelk
Glanzig fonteinkruid
Grof hoornblad
Grote egelskop
Grote lisdodde
Grote waterweegbree
Kalmoes
Kikkerbeet
Klein kroos
Kleine egelskop
Kleine lisdodde
Moerashyacint
Pijlkruid
Schorrenzoutgras
Smalle waterpest
Slanke waterweegbree
Veelwortelig kroos
Witte waterlelie
Zwanenbloem

De groep van water- en moerasplanten kan men terugvinden in open water, vochtige gebieden, oevers, tijdelijke wateren en overstromingsgebieden.

Nederland is een waterrijk land. Vele rivieren, vaarten en plassen zorgen voor prachtige landschappen, waarin veel water- en moerasplanten een natuurlijk habitat vinden.

Typerend aan vele moerasplanten is dat ze zich hebben aangepast aan een droge periode (vb. het uitdrogen van een rivierbedding) en een periode van gedeeltelijke of volledige onderdompeling. Voor sommige soorten is deze afwisseling noodzakelijk voor het bestaan. De groep omvat een groot aantal families waarbinnen een grote diversiteit van plantensoorten optreedt van in het water drijvende planten, zoals Witte waterlelie en Gele plomp, tot oever- en moerasplanten, zoals Kalmoes, Zwanenbloem en Lisdodde, en zelfs plantensoorten die we in ons land in bossen aantreffen zoals de Gevlekte aronskelk.