Water- en Moerasplanten


Stacks Image 3103270
Gele plomp
Stacks Image 3103275
Gevlekte aronskelk
Stacks Image 3103280
Grof hoornblad
Stacks Image 3103285
Grote en Blonde egelskop
Stacks Image 3103411
Grote lisdodde
Stacks Image 3103299
Grote waterweegbree
Stacks Image 3103304
Kalmoes
Stacks Image 3103309
Kikkerbeet
Stacks Image 3103314
Klein kroos
Stacks Image 3103328
Kleine lisdodde
Stacks Image 3103333
Moerashyacint
Stacks Image 3103338
Pijlkruid
Stacks Image 3103343
Smalle waterpest
Stacks Image 3103348
Veelwortelig kroos
Stacks Image 3103350
Witte waterlelie
Stacks Image 3103352
Zwanenbloem

De groep van water- en moerasplanten kan men terugvinden in open water, vochtige gebieden, oevers, tijdelijke wateren en overstromingsgebieden.

Nederland is een waterrijk land. Vele rivieren, vaarten en plassen zorgen voor prachtige landschappen, waarin veel water- en moerasplanten een natuurlijk habitat vinden.

Typerend aan vele moerasplanten is dat ze zich hebben aangepast aan een droge periode (vb. het uitdrogen van een rivierbedding) en een periode van gedeeltelijke of volledige onderdompeling. Voor sommige soorten is deze afwisseling noodzakelijk voor het bestaan. De groep omvat een groot aantal families waarbinnen een grote diversiteit van plantensoorten optreedt van in het water drijvende planten, zoals Witte waterlelie en Gele plomp, tot oever- en moerasplanten, zoals Kalmoes, Zwanenbloem en Lisdodde, en zelfs plantensoorten die we in ons land in bossen aantreffen zoals de Gevlekte aronskelk.