Mei


Associatie van Geknikte vossenstaart
Associatie van Look-zonder-look en Dolle kervel
Associatie van Raketten en Kompassia
Associatie van Scherpe zegge
Gele lis-ooibos
Kruipertjes-associatie

De maand Mei kent als synoniem de naam Bloeimaand. En dat is ook heel terecht. Want met een langjarige gemiddelde temperatiuur van 12,7 C zie je in deze maand zeer veel planten in onze natuur in bloei komen. In alles komt de natuur weer tot volle wasdom en het zijn niet alleen de vogels die in deze maand zorgen voor nakomelingen, maar de plantenwereld doet dat even zo goed.

Kruiden, grassen, struiken en bomen gaan volop in bloei en we kunnen in deze maand dan ook een flink aantal plantengemeenschappen of associaties erg goed bestuderen. Je kunt zomen, loofbossen en verschillende graslandgemeenschappen gemakkelijk herkennen. Dat komt vooral doordat aan de bloeiende planten veel meer herkenning mogelijk is dan aan de vegetatieve delen van de planten. Let daarbij ook eens op de bloei van haagbeuken, eiken en beuken. Deze soorten zijn weliswaar aan het blad goed te herkennen, maar de bestudering van de katjesachtige bloeiwijzen is toch zeer de moeite waard. Ook de bloei van dennen is al goed te zien en verbaas je over de lange tijd die nodig is om van bestuiving, door de wind, te komen tot rijpe zaden: maar liefst drie seizoenen gaan daarmee gepaard.