Juli


Associatie van Engels gras en Rood zwenkgras
Lidsteng-associatie
Associatie van Gewoon kweldergras
Associatie van Moerasspirea en Echte valeriaan
Associatie van Stomp kweldergras
Associatie van Zilte waterranonkel

Onder de naam Hooimaand is Juli sinds jaar en dag gekend. Het is de warmste maand van het hele jaar met een gemiddelde temperatuur van 17,4 C over een hele lange periode gemeten. Dat is ruim 2 graden meer dan de voorgaande maand juni, die Zomermaand heet.

Uiteraard wordt er in juli door de boeren nog gehooid, zeker als het gras en de kruiden in de graslanden en hooilanden soms al voor de tweede of derde keer voldoende biomassa hebben geproduceerd. Voor natte hooilanden, waartoe onder meer onze soortenrijke blauwgraslanden horen, is het echter de eerste keer in het jaar dat ze gehooid kunnen worden. De biomassa productie van natte hooilanden is nu eenmaal minder groot dan van drogere graslanden en weiden. In de blauwgraslanden kun je veel soorten aantreffen uit de Zeggenfamilie. Maar het is ook de moeite waard om onze kustgebieden te bezoeken. Daarbij moet je niet meteen denken aan de zandstranden, maar juist aan de kwelders en schorren, die in deze tijd van het jaar optimaal te bestuderen zijn.