Liggend hertshooi - Hypericum humifusum

Hypericum humifusum of Liggend hertshooi is een lage in de zomer bloeiende soort. De zeer dunne stengels liggen vaak stervormig uitgespreid op de bodem. De plant doet met zijn enigszins elliptische bladeren en 5-tallige gele bloemen denken aan Moerashertshooi maar is hiervan te onderscheiden door de dunne onbehaarde stengels en de aanwezigheid van zwarte klieren langs de randen van het blad. We vinden de soort vaak op open gebieden, bijvoorbeeld in arme graslanden of plekken met kleine zeggen-vegetaties en soms in akkers.

Hypericum humifusum of Liggend hertshooi is een lage in de zomer bloeiende soort. De plant hoort bij de Hypericaeae of Hertshooifamilie. Deze kan zich zowel als eenjarige, tweejarige dan wel overjarige plant gedragen. De soort wordt slechts 5 tot 20 cm hoog. De liggende stengels zijn onbehaard en dun, minder dan 1 mm op doorsnee, een aantal stengels liggen stervormig uitgespreid op de bodem, waarbij ze op de knopen kunnen wortelen. Meestal zijn 2 lijnvormige lijsten op de stengel aanwezig, de top van de stengel is omhoog gericht. Aan het eind van de stengel wordt, als bloeiwijze, een arm-bloemig bijscherm gevormd

De elliptische tot langwerpige bladeren, ongeveer 10 x 4 mm, zijn tegenoverstaand, gaaf en hebben langs de rand zwarte klierpunten. Soms zijn ook doorschijnende klierpuntjes aanwezig. 

De bloemen dragen 5 wat smalle kroonbladen (soms worden exemplaren gevonden met 4 kroonbladen), geel tot bleekgeel van kleur. De 5 kelkbladen zijn korter dan de kroonbladen en enigszins elliptisch. Twee kelkbladen zijn korter dan de overige. Verspreid zijn op deze kelkbladen een aantal zwarte klieren te vinden. Binnen de bloembladen staat een bovenstandig vruchtbeginsel met drie stijlen en stempels. Rondom zijn 15 tot 20 meeldraden geplaatst en wel in 3 bundels (een kenmerk van soorten binnen de Hertshooifamilie).

De vrucht is een doosvrucht, tegen de tijd van rijpheid vaak wat rood aangelopen

GB 15-02-2021

Hoofdgroep:
Plantenfamilie:
Plantengeslacht:
Hertshooi - Hypericum
Plantvorm:
kruid
Plantgrootte:
0.05 - 0.20 meter
Bloeiperiode:
Bloemkleuren:
lichtgeel, geel
Bloeiwijze:
bijscherm
Bloemvorm:
vijftallig
Bloemtype:
tweeslachtig
Bloembladen:
5 kelkbladen, 5 kroonbladen
Meeldraden:
10 of meer, 1 in bundels
Vruchtbeginsel:
bovenstandig
Stijlen:
3
Stempels:
3
Vrucht:
doosvrucht
Zaden:
-
Stengel:
met lijsten
Schors:
-
Bladstand:
tegenoverstaand
Bladvorm:
enkelvoudig (gewoon blad)
Bladrand:
gaaf
Ondergronds deel:
-
Plantengemeenschappen:

Liggend hertshooi komt vrij algemeen voor op pionierplekken, in dwergplanten-gemeenschappen, op en langs bospaden, aan oevers, in arme open en heischrale graslanden, steeds op kalkarme plaatsen.

Het is een kensoort van het Dwergbiezenverbond (28Aa) en komt onder andere voor in de Draadgentiaan-associatie (28Aa1),  de Associatie van Borstelbies en Moerasmuur (28Aa2), de Associatie van Dwergbloem en Hauwmos (28Aa3) en de Grondster-associatie (28Aa4).

De plantensoort 'Liggend hertshooi' komt voor in de volgende plantenassociaties:

Nog meer informatie over de ecologie van Liggend hertshooi en de relaties met andere organismen en het milieu is te vinden in Weeda, E.J. et al., (2003) Nederlandse oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties. Deel 2; 194.

Het determineren op wetenschappelijke basis kan gebeuren met behulp van Meijden, R. van der (2005) Heukels' Flora van Nederland, 23ste druk: 350.

Een andere determinatie is mogelijk met Heijmans, E., Heinsius, H.W. en Thijsse, Jac.P. (1983) Geïllustreerde flora van Nederland, 22ste druk: 434.

Uitspraak van de wetenschappelijke naam: Hypéricum humifúsum