Mannetjesereprijs - Veronica officinalis

schrijven en inspreken?

Klik op een foto voor kenmerk met uitleg:
Verspreidingskaart
Ecologische parameters

Beschrijving Jan van Twisk:

Bloei: De bloei duurt van Mei tot eind Augustus.

Leefplek: Op droge zandgrond van bos, heide en grasland. In duingebied meest op open terrein en bij licht bosstruweel.

Areaal: Europa.

Naam: Dat Ereprijs is de beloning voor de heilzame reinigende werking die men van de plant als kruid ondervond. Vroeger was de benaming Ereprijsmanneke of Werkzame Ereprijs in zwang waarmee aan het medicinaalgebruik in de apotheek ( officinalis ) herinnerd werd.

De naam Veronica is waarschijnlijk afgeleid van de Heilige Veronica die Christus gelaat met een doek afveegde. Volgens de overlevering werd bij het afvegen het gelaat van Christus op miraculeuze wijze op de doek ingeprent. Haar naam is een samenstelling van vera en icon hetgeen waar beeld betekent. De ereprijsbloem heeft iets van een gelaat . Vandaar misschien ook dat Mannetje . Een andere oorsprong van Mannetje kan berusten op de tegenstelling Mannetje/Vrouwtje die meer in benamingen voorkomt. Tijmereprijs was dan Ereprijswijfke .

Kenmerk: Liggende lage en aan het eind opstijgende stengels die op knopen wortelen en zoden vormen. Zacht behaard en voorzien van kortgesteelde omgekeerd eivormige of elliptische bladeren met getande rand.

In de bladoksels vooral aan de top komen opgerichte bloemstengels met vrij dichte pyramidevormige bloemtrossen. Lichtpaarse of iets meer roze viertallige bloemen met donkerder nerven en gesteund door lijnvormige schutblaadjes. Het bovenste bloemblad is groter. De afgeplatte eironde of enigszins hartvormige vruchtdoos steekt boven de kelk uit.

Hoofdgroep:
Plantenfamilie:
Weegbreefamilie - Plantaginaceae
Plantengeslacht:
Ereprijs - Veronica
Plantvorm:
kruid
Plantgrootte:
-
Bloeiperiode:
-
Bloemkleur:
-
Bloeiwijze:
-
Bloemvorm:
-
Bloemtype:
tweeslachtig
Bloembladen:
-
Meeldraden:
-
Vruchtbeginsel:
bovenstandig
Stijlen:
1
Stempels:
1
Vrucht:
doosvrucht
Zaden:
-
Stengel:
-
Schors:
-
Bladstand:
-
Bladvorm:
-
Bladrand:
-
Ondergronds delen:
-
Plantengemeenschappen:

De plantensoort 'Mannetjesereprijs' komt voor in de de volgende plantenassociaties: