Planten groeien overal. Op allerlei typen bodems, tussen straatstenen, op andere planten en in het water. Toch is de zeebodem een plek waar planten het moeilijk hebben.

Natuurlijk zijn er allerlei planten, die op het strand of in de kwelder voorkomen en vaak in aanraking komen met het zilte zeewater. In zee kom je echter voornamelijk 'primitievere' of minder complexe planten tegen zoals een scala aan zeewieren en het eencellige phytoplankton. Toch zijn er wel degelijk vaatplanten te vinden. Zoals Klein zeegras (Zostera noltii) hier op de foto. Samen met Groot zeegras (Zostera marina) zijn dit de enige planten in onze zeewateren.

De zeegrasvelden hebben belangrijke functies als kraamkamers voor vissen en als voedsel voor vogels, maar ook beschermen de velden de kust tegen golfslag en erosie. Hoewel de slikkige zandplaten van de Waddenzee en de Zeeuwse delta vroeger helemaal vol stonden met zeegras, is er aan het einde van vorige eeuw veel verdwenen. Zelfs zo veel dat Zeegras tegenwoordig echt een zeldzaamheid is geworden.

Tekst en foto door Nils van Rooijen, 6 juni 2018, © Flora van Nederland