Langs de oevers van riviertjes, beken, sloten en stilstaande waterkanten is het vaak mooie soorten spotten. Vaak zijn er bijzondere soorten te vinden zoals Zwanenbloem (Butomus umbellatus), maar toch zijn ook de algemene soorten een kijkje van dichtbij waard.

Een van de meer algemene soorten is Koninginnekruid (Eupatorium cannabium). Deze plant uit de composietenfamilie groeit met name op plaatsen waar veel voedingstoffen in de grond zitten en langs waterkanten wil organisch materiaal, dat vol met voedingstoffen zit, zich graag ophopen. Koninginnekruid heeft in deze omstandigheden dan ook veel concurrentie van andere soorten zoals bijvoorbeeld 

Riet (Phragmites australis) en moet ook snel de hoogte ingaan om voldoende licht te krijgen. Een andere naam voor Koninginnekruid is leverkruid. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de gifstoffen in de plant die bij hoge doses de lever aantasten. Nu bloeien de opvallende bloemen en kleuren de waterkanten paars. Koninginnekruid trekt vlinders en bijen aan voor de bestuiving.

Tekst en foto door Nils van Rooijen, 17 augustus 2017, © Flora van Nederland