Wilgenfamilie of Salicaceae


Boswilg
Canadapopulier
Grauwe wilg
Italiaanse populier
Katwilg
Kruipwilg
Ratelpopulier
Schietwilg

Deze familie omvat een flink aantal bomen en struiken die in onze contreien veel voorkomen. Binnen de familie komen twee plantengeslachten voor, namelijk de Wilg en de Populier.

Het zijn allemaal tweehuizige plantensoorten, dat wil zeggen dat ieder exemplaar ofwel alleen vrouwelijk ofwel alleen mannelijk bloeiende bloemen produceert. De bloemen zijn zogenaamde katjes, dit zijn aren met veel heel kleine en eenvoudige bloemen. Iedere bloem bestaat uit een schub, soms met een sterke ingesneden op franje lijkende rand en uit ófwel een vruchtbeginsel met stijl en stempel ófwel een aantal meeldraden. Onderin zo’n eenvoudige bloem wordt nectar geproduceerd en dat betekent dat Wilgen en Populieren al vroeg in het voorjaar, als ze beginnen te bloeien, door insecten, vooral vroege bijen, worden bezocht. Deze zorgen voor een deel van de bestuiving, maar de katjes geven ook pollen of stuifmeel af aan de lucht. Ze zijn derhalve ook windbestuivers en hun licht allergeen pollen kan bij een aantal daarvoor gevoelige mensen hooikoortsachtige klachten veroorzaken.

De vruchtbeginsels ontwikkelen zich tot flesvormige vruchten met daarin de vaak zwarte zaden met een zogenaamde haarkuif. Met deze haarkuif kunnen de zaden als sneeuwvlokken door de wind worden meegevoerd. We noemen dat verschijnsel ‘zomersneeuw’. Deze is niet allergeen en veroorzaakt derhalve geen allergische reacties.