Wijnruitfamilie of Rutaceae


Wijnruit

De familie omvat in feite één geslacht en soort, die een houtachtige voet heeft en verder een kruidachtige habitus. De bladeren zijn samengesteld en zijn voorzien van doorschijnende oliekliertjes. Ze staan verspreid aan de stengels. De bloemen zijn regelmatig, waarbij in een tuilvormige bloeiwijze de middelste eindbloem vijftallig is en alle andere bloemen viertallig zijn.

Incidenteel wordt gewag gemaakt van de wintergroene tuinstruik Skimmia ook uit deze familie.