Vetplantenfamilie of Crassulaceae


Hemelsleutel
Muurpeper
Wit vetkruid

De kruiden die tot deze familie behoren hebben enkelvoudige, vaak vlezige bladeren. Deze zijn tegen uitdrogen van een waslaag voorzien. De basale bladeren staan in een rozet. Verder staan ze verspreid aan de stengels. De bloemen zijn meestal tweeslachtig en regelmatig van opbouw. Viertallige en vijftallige bloemen soms met veel bloemdelen zijn de regel bij deze familie. De vruchtbeginsels zijn bovenstandig en het aantal is even groot als het aantal kelkbladen. Ze groeien na bevruchting uit tot kokervruchten.

Soorten uit de Vetplantenfamilie zijn zeer geliefd als dakbedekking en dragen zo bij aan het vergroenen van onze stenige stedelijke omgeving.