Pontederiafamilie of Pontederiaceae


Moerashyacint

Deze kleine familie omvat één soort. Het is een water- of moerasplant, met tweeslachtige bloemen die in een aar of tros staan. De ogenschijnlijk regelmatige bloemen zijn echter tweezijdig symmetrisch. De zestallige bloemen hebben een bloemdek en daarop ingeplant de meeldraden. Het bovenstandig vruchtbeginsel met drie stempels ontwikkelt tot een doosvrucht of nootje.