Nachtschadefamilie of Solanaceae


Aardappel
Bitterzoet
Doornappel
Tomaat
Zegekruid
Zwarte nachtschade

De grote Nachtschadefamilie omvat veel voedingsgewassen en genotsgewassen. Vooral na de ontdekking van Amerika door Columbus in 1492 zijn veel soorten als neofyten in Europa ingevoerd. Om een paar te noemen: de Aardappel, Tomaat, Paprika, maar ook Tabak. Slechts enkele soorten zijn als inheemse soorten te beschouwen, zoals de Bitterzoet.

De meest plantensoorten zijn kruiden, maar ook een paar struiken komen voor en kruidachtige planten die aan de basis enigszins verhout zijn. De bladeren, enkelvoudig of ingesneden, staan verspreid aan de stengels. De tweeslachtige bloemen zijn regelmatig, vijftallig, waarbij opvalt dat de meeldraden op de kroonbladen zijn ingeplant. Ze hebben een bovenstandig vruchtbeginsel met één stijl en één of twee-lobbig stempel. De doosvrucht is een bes of een vrucht met veel zaden.