Maart


Associatie van Engels raaigras en Weegbree
Duinsterretjes-associatie
Essen- Iepenbos

Maart werd van oudsher Lentemaand genoemd en dat is heel terecht. Niet alleen stijgt de langjarig gemiddelde temperatuur tot 5,8 C, ook zie je in de natuur steeds meer planten in bloei komen. 

Opvallende soorten die in deze maand gaan bloeien zijn soorten uit de schaduwflora van onze rijkere loofbossen zoals de Bosanemoon, maar vooral de weelderige bloei van Sleedoorn is in maart een feestelijk beeld in onze hagen en bosranden. Maart is ook de maand waarin het eerste Kievitsei wordt gevonden. Je ziet sinds het eind van de vijftiger jaren een verschuiving van de vinddatum in de richting van de eerste tien dagen van deze maand. Mogelijk een aanwijzing voor het warmer wordende klimaat. Wat de bloei van de plantensoorten betreft is het ieder jaar weer wachten op de dag waarop de eerste Speenkruid bloemen worden aangetroffen.

De ontluikende natuur in de Lentemaand bezorgt ook ons mensen altijd weer een vrolijk gevoel. Het einde van de periode met lange nachten en korte dagen is voorbij en zeker het begin van de zomertijd in het laatste weekend van maart, geeft steeds weer het idee dat het leven zich van zijn goede kanten gaat laten zien. De langere dagen nodigen ook uit om meer de natuur in te trekken, bijvoorbeeld onze bossen te bezoeken zoals het Essen-Iepenbos (associatie 43Aa2) waar een flink aantal van de plantensoorten uit de zogenaamde schaduwflora begint te bloeien, of de duinen in te trekken waar de Duinsterretjes-associatie (14Ca1) al goed te besturen valt.