Reis mee door onze Flora. Moeraswolfsklauw uit de Wolfsklauwfamilie is een laagblijvende sporenplant.

Moeraswolfsklauw, Lycopodiella inundata, is een laag blijvende sporenplant, die je aantreft op natte en vaker overstroomde bodems die bestaan uit zand met daarop een laag bestaande uit organisch materiaal, zoals geplagde natte heide, of de rand van vennen. De planten ontwikkelen een kruipende hoofdstengel met bladeren en gaffelvormig vertakte wortels. Op de hoofdstengel ontstaat een rechtopstaande zijstengel met bovenaan een sporenaar. In dit deel van de plant vind je boon- of niervormige sporenkapsels aan de onderste helft van de binnenkant van de bladeren.

Geniet van de determinatievideo via ons plantenpaspoort