Als je Maretak in de natuur tegenkomt, kun je er vrij zeker van zijn dat er kalk in de bodem zit. Een plantensoort die zo duidelijk een kenmerk van de bodem aangeeft noemen we een indicatorsoort. Een andere heel bekende indicator van kalk is de Wilde marjolein.

Ze vallen dan op in de bomen doordat ze de hele winter door groen gekleurd blijven terwijl de bomen hun loof hebben afgestoten. Het zijn halfparasieten, die hun water en zouten aftappen van de vaten van de bomen waar ze in groeien.

Soorten waarop we Maretak kunnen aantreffen zijn vooral aangeplante Populieren als de Zwarte populier, de Canadapopulier en hun verwanten. Ook op Appelbomen en dan vooral gekweekte rassen kun je Maretak vinden. In Robinia, ook een boom die niet van oorsprong inheems in onze contreien is, wil de Maretak zich graag vestigen. Een echte inheemse soort waarop we Maretak kunnen vinden is de Eenstijlige meidoorn. Zelden vinden we de Maretak ook op Esdoorns.

Leer meer over Maretak, ook wel Vogellijm genoemd, en bekijk de video

Aangepast op 5 januari 2024