Ceders zijn prachtige, statige bomen (40-50 m soms tot 60 m hoog) die van oorsprong niet in onze natuurlijke flora voorkomen. Een volwassen boom produceert heel veel matig allergeen pollen en veroorzaakt vaak een deken van pollen in zijn omgeving.

We kunnen onder deze aangeplante bomen uit de Dennenfamilie (Pinaceae) een drietal verschillende soorten onderscheiden, de Libanonceder, de Atlasceder en de Himalayceder. De tweede wordt door sommige botanici overigens vaak beschouwd als een westelijke ondersoort van de eerste uit het Atlasgebergte. Sinds het midden van de zeventiende eeuw is de Libanonceder regelmatig aangeplant in parken en grote tuinen en vormt daar vaak een zeer in het oogvallende trekpleister. De Himalayceder en de Atlasceder kennen we in ons land sinds het eerste kwart van de negentiende eeuw.

Bekijk eens de determinatievideo van de Atlasceder