Planten vind je soms op plaatsen waar je ze helemaal niet verwacht. Echter als de omstandigheden goed zijn en de plant kan er komen, via bijvoorbeeld zaden, dan kunnen planten het ver brengen. Dat niet-vaatplanten zoals mossen dit kunnen, bleek afgelopen weekend met de vondst van de Kuifhaarmuts, een mos dat normaal alleen in Mediterrane gebieden voorkomt , op een Hilversumse boom.

Maar van vaatplanten zijn ook tal van voorbeelden te noemen. Denk maar eens aan planten met een buitenland in de naam opgenomen; Amerikaanse Eik (Quercus rubra), Japanse Duizendknoop (Polygonum cuspidatum) etc. Maar ook binnen de landsgrenzen zijn er soorten die buiten hun normale biotoop rondkijken. Bijvoorbeeld de Hertshoornweegbree (Plantago coronopus). Deze wegbegroeier (de naam Weegbree zegt het al, net als bij zijn familieleden de Smalle en de Grote groeien ze voornamelijk op paden en wegen) komt voornamelijk voor langs de kusten in het aangelopen zand van de duinen.

Een (zee) zoute omgeving is ideaal. Maar ook tussen straatstenen is de plant op z'n plek. Sinds er gestrooid wordt tegen de gladheid, is het zoutgehalte van de binnenlandse wegen flink toegenomen. Hertshoornweebree is ondertussen meegelift met de auto's en heeft zich langs alle Nederlandse wegen verspreid, zoals hier nabij de Duitse grens.

Tekst en foto door Nils van Rooijen, 23 februari 2017, © Flora van Nederland