Kijken naar de bloeiwijze


My Image
Aar
My Image
Alleenstaande bloem
My Image
Bijscherm
My Image
Hoofdje
My Image
In kransen
My Image
Katje
My Image
Kegel
My Image
Kluwen
My Image
Kolf
My Image
Pluim
My Image
Samengesteld scherm
My Image
Scherm
My Image
Schermvormige tros
My Image
Schicht
My Image
Schijnkrans
My Image
Sporenaar (ook wel Stroblius)
My Image
Tros
My Image
Tuil
My Image
Tweebloemige bloeiwijze

De stand van de bloemen ten opzichte van elkaar in de bloeiwijze.

Wat is eigenlijk een bloeiwijze? Dit begrip is door de plantkundigen in het leven geroepen om een algemene term te hebben waarmee je de bloemen van een plant in hun geheel kunt omschrijven. Meestal wordt in het normale dagelijkse leven van 'bloem' gesproken. Maar heel vaak is zo'n 'bloem' in feite een samenstel van meerdere bloemen.

Een voorbeeld maakt dat duidelijk. Als we een Madeliefje bekijken, dan wordt vaak gezegd "Het is een witte bloem met een geel hartje". Maar eigenlijk is zo'n 'bloem' een samenstel van heel veel erg kleine bloemen, die ook nog tot twee bloemvormen horen. We hebben namelijk te maken met aan de rand van de 'bloem' staande lintvormige bloemen, waarvan de kroonbladen wit zijn, en het gele hart van de 'bloem' wordt gevormd door vele tientallen buisvormige bloemen, die gele kroonbladen hebben.

Om nu spraakverwarring te voorkomen is de term bloeiwijze ingevoerd. Deze omvat alle mogelijke samenstellingen van bloemen aan een plant bij elkaar en kan derhalve varieren van 'een alleenstaande bloem' tot een 'hoofdje'.