Kijken naar de bladvorm


My Image
Afgebroken geveerd
My Image
Afnemend 2-4 geveerd
My Image
Borstelvormig
My Image
Driehoekig
My Image
Drietallig
My Image
Dubbel geveerd
My Image
Eirond
My Image
Elliptisch
My Image
Enkelvoudig
My Image
Even geveerd
My Image
Gootvormig
My Image
Handvormig
My Image
Handvormig samengesteld
My Image
Hartvormig
My Image
Hol
My Image
Ingesneden of gedeeld
My Image
Lancetvormig
My Image
Langwerpig
My Image
Liervormig
My Image
Lijnvormig
My Image
Meervoudig geveerd
My Image
Met rank
My Image
Naaldvormig
My Image
Niervormig
My Image
Omgekeerd eirond
My Image
Oneven geveerd
My Image
Parallenervig
My Image
Pijlvormig
My Image
Priemvormig
My Image
Rankvormig
My Image
Rond
My Image
Ruitvormig
My Image
Schubvormig
My Image
Spatelvormig
My Image
Spiesvormig
My Image
Stomp
My Image
Toegespitst
My Image
Twee tot drievoudig geveerd
My Image
Veerdelig
My Image
Veerlobbig
My Image
Veerspletig
My Image
Vijftallig
My Image
Zwaardvormig

Diverse bladvormen blijken mogelijk en zijn hier te zien.

De veelheid aan typen bladeren lijkt soms schier oneindig. Toch kunnen we als we diverse bladeren afkomstig van verschillende plantensoorten naast elkaar leggen, hierin duidelijke verschillen maar bij goed kijken ook overeenkomsten zien. Een heel opvallend verschil kun je vrijwel direct zien in de structuur van de nerven van bladeren. Hierin onderscheiden we drie groepen van nervatuur: handnervig, veernervig en parallelnervig.

Bij handnervige bladeren lijkt het erop dat er meer dan één hoofdnerf aanwezig is die allemaal ontspringen uit één punt. Een goed voorbeeld is het blad van de Paardenkastanje. Bij veernervige bladeren is er slechts één duidelijke hoofdnerf waaruit soms op vrijwel identieke afstand zijnerven ontspringen die ook nog vaak evenwijdig aan elkaar lopen. Een goed voorbeeld is het blad van de Beuk. Tenslotte zijn er bladeren waarbij de nerven allemaal min of meer evenwijdig aan elkaar lopen, zoals we bij Grasachtigen kunnen zien, maar ook bij een soort als Smalle weegbree. Op deze drie basisthema’s zijn heel veel varianten mogelijk.