Kijken naar de bladstand


My Image
Dakpansgewijs
My Image
In bundels
My Image
In drie rijen
My Image
In kransen
My Image
In kransen van drie
My Image
In rijen
My Image
In twee rijen
My Image
Rijdend
My Image
Rozet
My Image
Tegenoverstaand
My Image
Tegenoverstaand en kruisgewijs
My Image
Verspreid
My Image
Wortelstandig verspreid

Bladeren staan heel verschillend aan de stengel.

Bladeren kunnen op diverse manieren aan de stengel van een plant staan ingeplant. De veelheid van deze mogelijkheden biedt aan degene die een plant op naam probeert te brengen soms de mogelijkheid om een gevonden plant direct te plaatsen in een bepaalde familie of geslacht. Laten we eens naar een paar voorbeelden kijken. Alle plantensoorten uit het geslacht Walstro hebben bladeren die als een krans gerangschikt zijn op min of meer vaste plaatsen aan de stengels. Deze vaste plaatsen zijn de knopen van de stengel. Wat niet wil zeggen dat alle planten met kransen van bladeren altijd Walstrosoorten zouden zijn. Denk maar aan de opbouw van de Paardenstaarten.

Ook daar vinden we bladeren of nog beter zijstengels die in kransen geplaatst zijn. Een ander voorbeeld kunnen we vinden bij de planten uit de groep van de Grasachtigen. We zien daarbij dat de smalle lijnvormige bladeren in groepen, zogenaamde pollen, bij elkaar kunnen staan en aan de stengels staan ze in rijen, dat wil zeggen boven elkaar gerangschikt. De diverse mogelijke bladstanden worden hieronder in beeld en tekst uitgelegd.