Watergentiaanfamilie of Menyanthaceae


Waterdrieblad
Watergentiaan

Deze kleine familie van waterplanten en moerasplanten heeft vijftallige regelmatige bloemen. Er zijn vijf kelkbladen en vijf kroonbladen die vaak een franjeachtige bladrand hebben. Naast de vijf meeldraden hebben de tweeslachtige bloemen een vruchtbeginsel dat uitgroeit tot een doosvrucht. De twee geslachten in deze familie hebben in onze contreien ieder één plantensoort, Waterdrieblad respectievelijk Watergentiaan.