Vlotvarenfamilie of Salviniaceae


Grote kroosvaren

Dit zijn kleine drijvende waterplanten, wier bladeren in kransen van drie staan. De twee bovenste bladeren drijven op het wateroppervlak en zijn ongedeeld; het onderste daarentegen is fijn gedeeld, als wortels, en zit onder water. De sporenhoopjes zijn ondergedoken.