Vlasfamilie of Linaceae


Geel hartje
Vlas

Deze kleine familie omvat een klein aantal kruiden die ingedeeld zijn in twee geslachten, Vlas en Dwergvlas.
De planten zijn kruiden met verspreid of tegenoverstaande bladeren.

De bladeren zijn klein. De bloemen zijn regelmatig vijftallig of viertallig. Het aantal meeldraden en het aantal hokken in het bovenstandig vruchtbeginsel volgt deze vijf- of viertalligheid. Vlas wordt gekweekt vanwege de bruikbaarheid van de stengelvezels in de textielindustrie. Terwijl de verbouw vroeger zeer uitgebreid was, zie je nu onder invloed van het toenemende duurzaamheidsdenken weer enige opbloei van de vlasteelt.