Sterbladigenfamilie of Rubiaceae


Blauw walstro
Geel walstro
Glad walstro
Kleefkruid
Kruisbladwalstro
Lievevrouwebedstro
Liggend walstro
Moeraswalstro

De enkelvoudige bladeren van deze kruiden staan in kransen om de stengels. De regelmatige bloemen zijn tweeslachtig. Meestal zijn ze viertallig soms vijftallig en evenzovele meeldraden staan op de vergroeide bloemkroon ingeplant tussen de bloemkroonslippen. Kelktanden ontbreken bij sommige soorten of zijn nauwelijks te onderscheiden. Het onderstandig vruchtbeginsel heeft twee stijlen met stempels en de vrucht is meestal een splitvrucht, soms een bes.