Russenfamilie of Juncaceae


Biezenknoppen
Gewone veldbies
Greppelrus
Grote veldbies
Pitrus
Ruige veldbies
Tengere rus
Veldrus
Witte veldbies
Zomprus

De planten in de Russenfamilie zijn ook grasachtige planten. We onderscheiden in de familie twee geslachten die nogal verschillen wat de habitus, dat is het uiterlijk, betreft, maar wat de bouw van de bloemen betreft veel overeenkomst hebben.

Allereerst de bouw van de planten uit het geslacht Veldbies of Luzula. Deze plantensoorten lijken heel sterk op de echte grassen. Dat komt doordat ze lijnvormige, tamelijk vlakke, bladeren hebben, net als de echte Grassen. Maar de verschillen zijn toch gemakkelijk te herkennen. Allereerst zijn er bij de Veldbiezen geen knopen aan de bloeistengel en ook de overgang van bladschede naar bladschijf zul je niet vinden. Wel zitten aan de rand van het blad en op het blad heel veel lange en slappe haren, zoals je die vrijwel nooit bij echte grassen aantreft.

De bouw van de planten uit het geslacht Rus of Juncus verschilt van die van de Veldbiezen, doordat de bladeren priemvormig zijn, vaak met een prikkende spitse top. Deze priemvormige bladeren zijn rond en vaak gevuld met een sponsachtig merg. Uiteraard zijn er geen knopen aan de bloeistengels.

De bloemen van de soorten uit de Russenfamilie zijn heel eenvormig. Elke aparte bloem, een paar mm groot, heeft een opbouw die lijkt op een kleine tulp: er zijn zes bloemdekblaadjes, meestal bruin, zes meeldraden en op het bovenstandig vruchtbeginsel staan drie stempels.