Resedafamilie of Resedaceae


Wilde reseda
Wouw

Dit is een kleine familie met slechts één geslacht en daarin twee redelijk algemene soorten en een paar slechts zelden in onze contreien waar te nemen soorten, die we dan ook niet behandelen in onze website Flora van Nederland.

Het zijn kruiden met de lichtgele tot gele bloemen boven in de plant in behoorlijk grote trossen. De bloemen vallen op doordat ze eigenlijk zoveel kleine bloemdelen hebben dat er soms op het eerste gezicht geen touw aan vast te knopen is wat die kleine friemels nu allemaal voorstellen. Er is een aantal kelkbladen dat kan variëren tussen 4 en 8; het meest komt 6 voor. Ook het aantal kroonbladen is variabel tussen de 4 en 8 en het aantal meeldraden kan zelfs de twintig overschrijden. Daar zit dan een bovenstandig vruchtbeginsel tussen of een aantal vruchtbladen. Als je dan bedenkt dat die bloemen klein zijn, is het begrijpelijk dat menigeen er veel moeite mee heeft. Maar de trosvormige bloeiwijze met tientallen bloemen is wel heel herkenbaar.

De bladeren, het zijn enkelvoudige bladeren of diep ingesneden, bijna samengestelde bladeren staan verspreid aan de rechtopstaande stengels.