Okkernootfamilie of Juglandaceae


Okkernoot

De éénhuizige bomen uit deze kleine familie hebben samengestelde, oneven geveerde bladeren die verspreid staan aan de twijgen en takken. De mannelijk bloeiende bloemen staan in katjes bijeen, waarbij iedere bloem bestaat uit een schub met de meeldraden. De vrouwelijk bloeiende bloemen met onderstandige vruchtbeginsels staan alleen of met een paar bijeen of in katjes, die lang uitgroeien. De vruchten zijn steenvruchten.