Glaskroosfamilie of Elatinaceae


Het gaat bij deze familie om kleine kruidachtige moeras- of waterplanten die behoorlijk zeldzaam zijn en voorkomen in ondiep en droogvallend water. Ze groeien in dichte plakkaten en de paar soorten die bij ons voorkomen hebben tegenoverstaande bladeren.

Op dit moment hebben wij helaas nog geen plantensoort opgenomen in deze familie.